Sponsored Links
Advertisement

Dalawang Buwan


“Darating ang araw, ang tigmak na sandali ay magiging walang katapusang saya, ang hungkag na damdamin ay magiging musikang pinakamaganda. Dalawang buwan na lang kailangan kayanin ko pa.”

Magkahalong emosyon, nakakapanibago ang aking nararamdaman.
Malapit na!

Nagbibilang na ako ng araw,
Tinititigan ang bawat pahina ng calendaryo,
Kung maaring hatakin ang oras,
Binilisan ko na.

Madudugtungan ang kahapon,
Magigi itong panghabang panahon.


Leave a Reply