Sponsored Links
Advertisement

Mama’s Bucket Lists


 Ideal Vision Gateway
 Martinez Dental Care
 Gateway CinePlex (Girl, Boy, Bakla, Tomboy movie, it was Mama’s choice)
 The family that eats together stays together :))
spell love it means mama :))
Ang ganda ng Pasko at Bagong Taon, pinakinang lalo ni Mama ang okasyon. Halos lahat ng gusto niya ay naibigay namin sa kanya. 


Leave a Reply