Sponsored Links
Advertisement

Happiness


Hanggang ngayon nag-uumapaw pa rin ang sayang aking nararamdaman. Blessing pours and my heart is bursting for joy. Totoo pala talagang kapag lahat ay pinaubaya mo na kay Lord, sa tamang panahon mapapasakamay mo ang iyong pangarap.
Ito yata ang kapalit ng pag let go ko sa past, lalong lalo na sa relasyon na alam kong hindi magiging legal, kung maging legal man ito ay dadaanan sa gabundok na hirap at pagsubok. Matapang kong hinarap lahat at kusang bumitaw sa “huwad” na pangako. Tuluyan kong pinagkatiwala ang lahat sa Kanya. Ngayon, ang mababanaad sa akin ay tunay na saya at pag-ibig galing sa Diyos.
Honey,
Thank you for allowing me to grow in your love. Right now, all i want is to hug you tight and look in your eyes and say “Thank you, I love you so much”.


Leave a Reply