Sponsored Links
Advertisement

SRES Alumni Meeting


with my kababarrio
Wildlife Park
bonding with my family
Nakakatuwang makita ang aking mga kababaryo, mas nakakatuwang maramdaman ang pagkakaisa sa kabila ng agwat ng mga edad. Masusi na naming inaayos mga plano sa darating na SRES Alumni Homecoming (May 13, 2015). Bilang Presidente, malaking responsibilidad ang nasa aking balikat ngunit sa tulong nila maayos kong nagagampanan anumang tasks na nakaatang sa akin.


Leave a Reply