Sponsored Links
Advertisement

Gabay OFW International


 with my co-host Ms. Lou Medina, Mr. John Bertiz and Mr. Lyndon SorescaI am co hosting the Gabay OFW International every Saturday 8-9pm @ Eagle Broadcasting Corporation. Ito ay isa na naman challenge na tinanggap ko para saa OFWs saan mang panig ng mundo. Mabuhay ang mga Bagong Bayani.


Leave a Reply