Sponsored Links
Advertisement

Ligaw Na Alaala


Ligaw na Alaala

Biglang kinalabit ng lungkot.Ang diwang naglilimi-limi,Pinapalingon, ngunit pilit nilalabanan,Ang dikta ng malumbay na awitin.May naalala,May gustong sambitin ang mga labi,Piping sigaw ang pangalan mo,Ngunit di pagagapi o kaya’y patatalo.Buntong-hininga,Nababagot,Nalulungkot.Tinitingnan sa gilid ng silid, Ang iyong obra, Ang larawang masaya. (Ang larawan ay sariling obra, kuha sa bansang Japan)


Leave a Reply