Sponsored Links
Advertisement

Pagtulong


Ang bukas ay hindi natin hawak,Maaring lumigwak sa kisap-mata,Kaya ang bawat oras ay mahalaga,Gamitin ng tama at tulungan ang iba.
Gemma Gumamela


Leave a Reply