Sponsored Links
Advertisement

KandadoPagmasdan ang sarili, Nakakulong sa pang-aapi,Niyurakan na parang walang silbi, Sumisigaw ng walang pasubali.
Nasaan ang hustisya,Ito ba ay malapit na?Kukumbinsihin ba ang sarili?O pag-asa’y iwawaglit na.


Leave a Reply