Sponsored Links
Advertisement

Ano Ang Ibig Sabihin Ng Common Law Husband And Wife?


“ANO BA ANG SINASABING COMMON LAW HUSBAND AND WIFE? SILA BA AY CONSIDERED NA KASAL SA MATA NG BATAS?”

ANG “COMMON LAW HUSBAND AND WIFE” AY ANG TAWAG SA ISANG BABAE AT LALAKI NA PAREHONG SINGLE AT NAGSAMA NG MAHIGIT NA 5 TAON NA TULOY-TULOY NA WALANG THIRD PARTY INVOLVED. SA MATA NG BATAS, SILA AY HINDI KINUKUNSIDERA NA KASAL NGUNIT ANG GANITONG MAGKAPAREHA AY PWEDENG MAGPAKASAL KAHIT WALANG MARRIAGE LICENSE AT ANG ISA-SUBMIT LAMANG NILA AY AFFIDAVIT OF 5 YEAR COHABITATION UNDER ARTICLE 34 NG FAMILY CODE. ANG KASAL NA WALANG MARRIAGE LICENSE AT GUMAMIT LAMANG NG AFFIDAVIT OF 5-YEAR COHABITATION NA HINDI TOTOO, O KULANG SA 5 YEARS PARA LANG MAKASAL AY CONSIDERED NA VOID MARRIAGE NA PWEDENG IPA-ANNUL SA KORTE. 

Karaniwan na sa panahon ngayon ang mga live-in relationships at akala ng iba ay ang tawag sa kanila ay “common law husband and wife.” Ano ba ang epekto ng pagiging common law husband and wife? Ito ang tanong ng isang reader ng E-Lawyers Online:

“Attorney, almost 7 years na po kami live-in ng aking partner at pareho po kaming single. Considered na po ba na kami ay kasal sa mata ng batas? Baka po kasi may mamatay sa amin at wala kami makuha bilang aming conjugal property. Please help and inform me po. Thanks.”

Ang tinatawag na “common law husband and wife” ay patungkol sa isang babae at lalaki na parehong single at nagsasama ng mahigit na limang taon na tuloy-tuloy at walang patid at walang third party silang dalawa na involved. Sa mata ng batas, ang ganitong magkapareha ay hindi considered na kasal at ang bawat isa sa kanila ay walang karapatan bilang isang asawa. Ang kanilang property relation ay governed by Article 147 or 148 ng family Code depende sa circumstances ng bawat parties. Wala silang matatawag na “conjugal property” at hindi maituturing na compulsory heir o tagapagmana ang isang partner ng kanyang kalive-in.

Ngunit ayon sa batas, ang ganitong magkapareha ay pwedeng magpakasal kahit walang marriage license dahil ang required lamang sa kanila ay mag-submit sa solemnizing officer ng Affidavit of 5 Years Cohabitation. Ang Article 34 ng Family Code ay nagbibigay ng exemption o hindi na kailangan ang marriage license sa lalaki at babaeng single at may legal na kapasidad na magpakasal who have lived together as husband and wife for at least five years. Ang tawag dito ay “live-in couples” or “common law husband and wife” kung saan kailangan sila ay nagsama ng 5 years ng walang third party na involved. Hindi na sila required kumuha ng marriage license bagkus sila ay magsasubmit lang sa Local Civil Registrar ng “AFFIDAVIT OF 5-YEAR COHABITATION” at pwede na sila magpakasal.

Sinabi ng Supreme Court sa kasong Ninal vs. Bayadog [328 SCRA 122 (2000)] ang reason kung bakit pinapayagan na ng batas na magpakasal ang common law husband and wife kahit walang marriage license upang makaiwas sa kahihiyan, eskandalo o tsismis. Kung sila ay i-require pa ng marriage license kung saan ipa-publish pa ang kanilang kasal, baka ito pa ang pagmulan ng gulo sa pamilya kung kaya upang maging tahimik ang pamilya at upang hindi madiscourage sila na maging legal ang pagsasama, ang Family Code ay nagbibigay sa kanila ng exemption sa marriage license.

“The rationale why no license is required in such case is to avoid exposing the parties to humiliation, shame and embarrassment concomitant with the scandalous cohabitation of persons outside a valid marriage due to the publication of every applicant’s name for a marriage license. The publicity attending the marriage license may discourage such persons from legitimizing their status. To preserve peace in the family, avoid the peeping and suspicious eye of public exposure and contain the source of gossip arising from the publication of their names, the law deemed it wise to preserve their privacy and exempt them from that requirement.” [Ninal vs. Bayadog [328 SCRA 122 (2000)]

Ngunit kalimitan, upang mapabilis ang kasal at upang hindi na kumuha ng marriage license, ang magpapakasal ay nagpapaayos sa fixer at nagpapagawa lang ng “AFFIDAVIT OF 5-YEAR COHABITATION” kahit hindi naman totoo na “live-in couples” or “common law husband and wife” sila at hindi totoo na nagsama sila ng 5 years ng walang third party na involved. Ang kasal na ginanap ang ganitong sitwasyon na hindi totoo ang na “live-in couples” or “common law husband and wife” sila at hindi totoo na nagsama sila ng 5 years ng walang third party na involved, ay isang null and void na marriage na pwedeng ipa-annul sa korte.

Ito ang desisyon ng Supreme Court sa case ng Republic vs. Dayot [G.R. No. 175581, March 28, 2008] kung saan sinabi ng Korte Suprema na ang hindi totoo na “affidavit of cohabitation” ay hindi lang isang simpleng iregularidad sa kasal. Ang hindi totoo na “affidavit of cohabitation” ay isang kasinungalingan at nangangahulugan na walang bisa at mere scrap of paper at ang kasal na ginanap na may hindi totoo na “affidavit of cohabitation” ay void dahil ito ay considered na kasal na walang marriage license.

Kung gusto nyo na magkonsulta tungkol sa annulment of marriage at kailangan na mga dokumento nito, register at my website at www.e-lawyersonline.com.

Visit and also like my FB page E-Lawyers Online. Ito ang link http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online.


Leave a Reply