Sponsored Links
Advertisement

Ano Ang Obligasyon Ng Forwarding Company?


ANG MGA FORWARDING COMPANY NA NAGDADALA NG MGA BAGAHE AY MAY OBLIGASYON NA PROTEKTAHAN ANG MGA BAGAHE O PACKAGES SA PAMAMAGITAN NG EXTRAORDINARY DILIGENCE O PAMBIHIRANG SIPAG SA PAGBABANTAY DITO. ANG OBLIGASYON NA ITO AY NAGSISIMULA SA PANAHON NA IBIGAY NG KUSTOMER ANG KANYANG BAGAHE HANGGANG MAKARATING SA TAONG PINADALHAN NG KUSTOMER.

ANG PAG-LIMITA SA OBLIGASYON NG FORWARDING SA MGA BAGAHE AY KAILANGAN NAKASULAT, MAY KAPALIT NA KONSIDERASYON KATULAD NG DISCOUNT AT RESONABLE AT HINDI LABAG SA BATAS.

Malapit na ang Pasko at maraming mga kababayan from abroad ang nagpapadala ng bagahe o OFW packages sa Pilipinas. Kalimitan na tanong ngayon sa E-Lawyers Online ay ang problema sa pagpapadala kung saan ang mga forwarding companies ay delayed o kaya ay kulang o nanakawan ang mga laman nito. Ganito ang tanong ng isang reader:

May pananagutan ang forwarding company bilang isang common carrier. Ang mga forwarding company ay tinatawag na “common carrier”. Ayon sa Article 1732 ng New Civil Code “common carriers are persons, corporations, firms or associations engaged in the business of carrying or transporting passengers or goods or both, by land, water, or air, for compensation, offering their services to the public.”

Nasa Article 1733 ng New Civil Code ang required na obligasyon sa publiko ng isang forwarding company bilang “common carrier”. Dahil sa likas na katangian ng kanilang mga negosyo at para sa mga kadahilanan ng patakarang pampubliko, ang mga nasabing kumpanya ay may obligasyon na obserbahan ang pambihirang sipag sa pagbabantay (EXTRAORDINARY DILIGENCE) ng mga kalakal at para sa kaligtasan ng mga pasahero ng naayon sa sirkumstansiya ng bawat kaso.

Nasa Article 1736 ng New Civil Code na ang obligasyon ng forwarding company na bantayan ang bagahe na may extraordinary diligence at kanyang pananagutan dito ay nagsisimula mula sa oras na ang mga kalakal/bagahe ay natanggap nila para sa transportasyon nito hanggang sa ang mga ito ay naihatid, ang aktwal o constructively, sa pamamagitan ng carrier sa consignee, o sa taong na may karapatan upang makatanggap ng mga ito. Ang obligasyon ng forwarding company ay patuloy na pinaiiral kahit na sa panahon na ang mga kalakal/bagahe ay naka-imbak sa isang bodega ng carrier sa lugar ng patutunguhan, hanggang sa ang consignee ay pinapayuhan ng ang pagdating ng mga kalakal at ipinagkaroon makatwirang pagkakataon pagkatapos noon upang alisin ang mga ito.

Ang anumang kasunduan ng nagpadala ng bagahe at ng forwarding company na may limitasyon sila sa pananagutan sa bagahe/kalakal ayon sa Article 1744 ng New Civil Code ay kailangang nakasulat at pinirmahan nilang dalawa, may kapalit ng mahalagang consideration katulad ng discount o rebate other than the service rendered by the common carrier at ito ay resonable at hindi labag sa public policy.

Kung gusto nyo na magkonsulta, ma-guide at magawaan ng mga dokumento sa mga claim laban sa forwarding company, register at my website at www.e-lawyersonline.com.

Visit and also like my FB page E-Lawyers Online. Ito ang link http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online.

All copyright of this post is reserved by Atty. Marlon P. Valderama and E-Lawyers Online. Sharing is allowed provided the author is acknowledged and clearly indicated.


Leave a Reply