Sponsored Links
Advertisement

Ano Ang Pagkakaiba ng Legitimate Child, Illegitimate Child at Legitimated Child?


“ANO BA ANG PAGKAKAIBA NG LEGITIMATE CHILD, ILLEGITIMATE CHILD AT LEGITIMATED CHILD?”

ANG BATA AY MATATAWAG NA LEGITIMATE CHILD DAHIL SIYA AY PINANGANAK HABANG KASAL ANG KANYANG MGA MAGULANG AT KUNG HINDI KASAL ANG MAGULANG, ANG BATA AY ILLEGITIMATE CHILD. ANG NAGBIBIGAY NG LEGITIMACY SA ISANG BATA AY ANG KASAL NG MAGULANG AT HINDI ANG PAGPAPAGAMIT NG APELYIDO NG TATAY O ANG ACKNOWLEDGMENT NG PATERNITY NG TATAY SA BIRTH CERTIFICATE. ANG LEGITIMATE, ILLEGITIMATE, LEGITIMATED AT ADOPTED CHILD AYON SA BATAS.

May nagtatanong sa E-Lawyers Online kung sapat na daw ba ang pagpapagamit ng apelyido ng tatay sa kanyang anak o pag acknowledge ng paternity ng tatay sa birth certificate ng anak para matawag na lehitimong anak o legitimate child ang bata. Ganito ang tanong ng isang reader ng E-Lawyers Online:

“Paano ko po ba magiging legitimate child ang anak ko sa labas? Sa birth certificate po niya ay ako ang nakalagay na tatay at gamit niya ang apelyido ko. Sapat na po ba yon para maging legitimate child ko po siya?”

Ito ang common misconception tungkol sa issue ng legitimacy ng isang bata in relation sa kanyang tatay. Ang pagpapagamit ng apelyido ng tatay sa kanyang anak o pag acknowledge ng paternity ng tatay sa birth certificate ng anak ay hindi legal na rason para matawag na lehitimong anak o legitimate child ang bata. Ang valid na kasal ng mga magulang ang nagbibigay ng legitimacy sa isang bata bilang lehitimong anak. Magkaiba ang legitimacy ng bata at ang paternity ng bata. Ang legitimacy ay ang status ng bata in relation sa kanyang magulang while ang paternity ay ang relasyon ng bata sa kanyang tatay.

Ang bata na pinanganak o isinilang habang kasal ang kanyang mga magulang ay tinatawag na “legitimate child” at ang kanyang apelyido na dapat gamitin ay dapat sa tatay na apelyido.

Ang bata na pinanganak o isinilang na hindi kasal ang kanyang mga magulang ay tinatawag na “illegitimate child” at ang kanyang apelyido na dapat gamitin ay dapat sa nanay na apelyido ngunit nasa Republic Act No. 9255 na pwedeng ipagamit ng tatay ang kanyang apelyido.

Ang bata na pinanganak o isinilang na hindi kasal ang kanyang mga magulang at pagkatapos ay nagpakasal sila ay tinatawag na “legitimated child” pagkatapos mag-submit ng affidavit of legitimation. Ang kanyang apelyido na dapat gamitin ay dapat sa tatay na apelyido at ang bata ay may karapatan bilang legitimate child.

Kung ang bata ay pinanganak o isinilang habang kasal ang kanyang mga magulang at pagkatapos ay nadeclare na null and void ito due to psychological incapacity, ito ay tinatawag na “legitimate child”. Ngunit kung nadeclare na null and void ang kasal due to other grounds of annulment katulad ng bigamous marriage, lack of marriage license at iba pa, siya ay “illegitimate child” at ang kanyang apelyido na dapat gamitin ay dapat sa nanay na apelyido.

Ang bata na anak ng ibang tao na inampon ng naayon sa batas at proseso ng korte ay “adopted child” at ito ay merong karapatan katulad ng isang legitimate child katulad ng paggamit ng apelyido ng nag-ampon, magmana at makatanggap ng suporta.

Kung gusto nyo na magkonsulta tungkol sa status ng isang bata at kailangan na dokumento dito, register at my website at www.e-lawyersonline.com.

Visit and also like my FB page E-Lawyers Online. Ito ang link http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online


3 Comments

  1. Bea November 28, 2017
  2. Jo Fabul November 29, 2017
  3. Mariel November 29, 2017

Leave a Reply