Sponsored Links
Advertisement

Maaari Bang Basta Na Lang Kunin Ng Gobyerno Ang Lupa at Lagyan Ng Daan?


“PWEDE BANG BASTA-BASTA NA LANG KUNIN NG GOBYERNO ANG LUPA MO AT LAGYAN NG DAANAN O PUBLIC ROAD?”

ANG PAGKUHA O PAGGAMIT NG GOBYERNO NG LUPA NG ISANG MAMAMAYAN PARA GAWING DAAN O HIGHWAY, PATUBIG O LAGYAN NG ELECTRIC TOWER AY KAILANGAN BAYARAN ANG MAMAMAYAN NG JUST COMPENSATION O SAPAT NA KABAYARAN PARA DITO. KUNG WALANG DEPOSITO ANG GOBYERNO SA TAONG MAY-ARI NITO, HINDI PWEDE SILANG PUMASOK AT GAMITIN ANG LUPA.

Meron ba kayong mga ari-arian o lupa na kinuha ng gobyerno para tayuan ng pampublikong daan o highway, ng patubig o irrigation o ng electric tower or transmission tower? Ganito ang problema ng isang reader ng E-Lawyers Online:

“Attorney, may 3 ektarya po kami na lupain sa probinsiya. Ngayon po ay bigla na lang tinambakan ng lupa ang gitna ng lupa namin dahil sabi daw po ay lalagyan ng barangay road at sesementohin. Pwede po ba nilang gawin yon na wala kaming pahintulot? Ano po ba ang dapat gawin?”

Ang pagkuha ng gobyerno ng inyong ari-arian o lupa para tayuan ng pampublikong daan o highway, ng patubig o irrigation o ng electric tower or transmission tower ay kailangan may sapat na kabayaran sa may-ari. Nasa Bill of Rights ng ating Konstitusyon particularly ang Section 9, Artice III ng 1987 Constitution na ang pribadong ari-arian o pag-mamay-ari ng mga mamamayan ng Pilipinas ay hindi pwedeng kunin ng gobyerno para sa pampublikong gamit kung walang sapat at makatarungang kabayaran para dito. Ayon sa nasabing batas “private property shall not be taken for public use without just compensation.”

Ang halaga o value ng ari-arian o lupa na dapat bayaran ng gobyerno sa may-ari ay computed mula sa araw ng pagkakuha dito. Ngunit kung ang ari-arian o lupa ay matagal nang kinuha ng walang sapat na kabayaran o walang court order bunga ng isang expropriation case, ang halaga o value ng ari-arian o lupa na dapat bayaran ng gobyerno sa may-ari ay computed based sa current zonal value ng lupa. Bukod pa dito ay required ang gobyerno na bayaran ang legal interest rate at danyos na natamo gawa ng pagkuha o paggamit ng nasabing lupa sa may-ari.

Nasa Rep. Act No. 8974, kailangan muna na magdeposit ang gobyerno ng pera para sa may-ari ng lupa na kukunin equivalent sa 100% ng zonal value ng lupa. Kung wala pang deposito at writ of possession ang gobyerno ay hindi sila pwedeng makapasok sa lupa.

Kung gusto nyo magtanong tungkol dito o magkaroon ng assessment ng inyong kaso o para sa private and confidential na online legal consultation, register at my website at www.e-lawyersonline.com.

Bumisita at makipag talakayan sa aking Facebook Page. Visit and also like my FB page E-Lawyers Online. Ito ang link ng aking Facebook page http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online.


Leave a Reply