Sponsored Links
Advertisement

Makakasuhan Ba Ang Tatay Kung Hindi Ibigay Sa Nanay Ang Anak?


“MAY MAIKAKASO BA SA MIN ATTY. KUNG HINDI NAMIN IBIGAY ANG ANAK NG KUYA KO SA KANYANG EX-LIVE IN PARTNER?”

ANG HINDI PAGBABALIK NG MENOR DE EDAD SA KANYANG MAGULANG AY ISANG KRIMEN NA MAY PARUSANG KULONG NA KUNG TAWAGIN AY “FAILURE TO RETURN A MINOR UNDER ARTICLE 270 NG REVISED PENAL CODE.

ANG PAG-IWAN NG MAGULANG SA CUSTODY NG MENOR DE EDAD NIYANG ANAK SA IBANG TAO AY TEMPORARY LAMANG AT PWEDE SIYANG BAWIIN NG MAGULANG ANYTIME. ANG KARAPATAN NG MAGULANG SA ISANG ANAK AY HINDI NAILILIPAT O NAIWAWAKSI O NAIBIBIGAY EXCEPT SA MGA SITWASYON NA PINAPAYAGAN LAMANG NG BATAS. ANG KARAPATAN NG MAGULANG SA ANAK AY PINAPAYAGAN NG BATAS NA ILIPAT, IWAKSI O IBIGAY SA IBANG TAO SA PAMAMAGITAN LAMANG NG ADOPTION, GUARDIANSHIP O PAGSURRENDER NG BATA SA BAHAY AMPUNAN.

Maraming pagkakataon na ang mga minor de edad na anak ay naiiwan pansamantala sa mga kapatid, lolo, lola o kamag-anak ng kanilang magulang. Katagalan ay ayaw na sila ibalik. Ano ang legal na issue sa ganito? Ganito ang tanong ng reader ng E-Lawyers Online:

“Atty., yong brother ko po seaman ay may nabuntisan at iniwan sa amin ang kanilang anak. Napamahal na po sa amin at sa lola nya. After 2 years po ay kinukuha na sa amin. Pwede ba namin hindi ibigay? Ano po ba maikakaso sa amin?”

Karaniwang nangyayari sa mga kababayan natin na nagkakahiwalay na mag-asawa o magkarelasyon ay ang pag-iwan ng mga anak nila sa mga grandparents, godparents, relative or friend at hinahayaan na lang na sila ang mag-alaga sa bata.

Kung matagal bang naiwan ang bata ng magulang sa ibang tao, nawawala ba ang karapatan nila sa bata?

Ayon sa Article 210 ng ng Family Code: “Parental authority and responsibility may not be renounced or transferred except in the cases authorized by law.” Ibig sabihin, ang karapatan ng isang magulang sa kanyang mga anak ay hindi naililipat o naiwawaksi o naibibigay kaninuman except sa mga sitwasyon na pinapayagan ng batas. Ang mga sitwasyon na payag ang batas na ilipat ang karapatan ng magulang sa kanayang anak ay sa proseso ng adoption, guardianship o surrender ng bata sa bahay ampunan.

Sa kaso ng Supreme Court sa Sagala-Eslao vs Court of Appeals (G.R. No. 116773. January 16, 1997), ang isang anak ay naiwan sa grandmother dahil namatay na ang father ng mga anak at pagkatapos ay nag-asawa uli ang nanay ngunit nang kukunin na ang bata, tumanggi ang grandmother na wala nang right ang nanay na kunin ang bata dahil inabandona na niya ito. Sinabi ng Supreme Court na walang abandonment na ang pag-iwan sa bata ng nanay sa grandmother ay temporary custody lang sinabi dito na nawawala lang ang parental authority ng magulang sa kanyang anak kung ito ay kanyang (1) pina-adopt, (2) kung siya ay nabaliw at under guardianship ng korte o (3) pag-surrender ng bata sa orphanage. Kung wala dito sa tatlong nasabi ng batas, pwedeng mabawi ang custody ng bata sa pinag-iwanan nito.

Kung kaya, ang taong pinag-iwanan ng isang menor de edad na bata ng magulang nito ay may responsibilidad na ibalik ang custody nito sa kanyang mga magulang kung ito ay binabawi na. Ang hindi pagbabalik ng menor de edad na bata ng taong pinagiwanan ng bata ay isang krimen na kung tawagin ay “FAILURE TO RETURN A MINOR” na may parusang kulong ayon sa Article 270 ng Revised Penal Code:

“Art. 270. Kidnapping and failure to return a minor. — The penalty of reclusion perpetua (30 YEARS IMPRISONMENT OR MORE) shall be imposed upon any person who, being entrusted with the custody of a minor person, shall deliberately fail to restore the latter to his parents or guardians.”

Hindi pwedeng gawing dahilan ng kamag-anak o kaibigan na abandonado na ang bata. Ang pag-iwan ng magulang sa kanyang anak sa mga relative ng kanyang asawa ay hindi nakakawala ng karapatan ng magulang upang makuha uli ang custody ng anak dahil hindi ito abandonment. Ang pag-iiwan ay isa lamang temporary custody at hindi abandonment o pagwawaksi ng parental authority sa bata.

Kung gusto nyo na magkonsulta tungkol sa maayos na pagbawi ng bata due to temporary custody at kailangan na mga dokumento nito, register at my website at www.e-lawyersonline.com.

Visit and also like my FB page E-Lawyers Online. Ito ang link http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online.

Kung gusto niyo naman ng video-chat consultation, magregister sa www.lexmeet.com.

All copyright of this post is reserved by Atty. Marlon P. Valderama and E-Lawyers Online. Sharing is allowed provided the author is acknowledged and clearly indicated.


Leave a Reply