Sponsored Links
Advertisement

Marka Ng Latigo

  • 10
    Shares

Naliligalig bunga ng maskara ng nakaraan,
Pilit na kinokontrol nagrerebeldeng kalooban,
Kinalalagyan, nakakasakal, lipunang ginagalawan,
Makasariling motibo nasira ang pagkatao ‘di namalayan.

Tawa & halakhak yari sa poot at hinanakit,
May nakudlit bahagi sa damdamin nakaukit,
Sensitibong pahihirap pati kaluluwa nahagupit,
Lumampas sa pisikal tanong ngayon bakit?

Ito ba ay isang pangitain o katotohanan,
Ito ba’y sinadya o daloy ng kapalaran,
Paano mapapawi lason sa katauhan,
Kung nakaimbak sa memorya , sugat sa isip at dangal.

Hatid ay poot at sindak, marka ng latigo,
Masakit na pilat hininga halos mapugto,
Nagpapalahaw, damdaming itinago,
Gustong isigaw at ilabas hinanakit sa puso.

Tensyon at pagkalito, hampas ng lumipas,
Pagkasuklam umugat sa lamog na laman,
Sikdo ng paghihinagpis, nangangatal buong katawan,
Matinding parusa, likidong pumasok, kamandag ng kalupitan.

Madilim na lihim lagablab ng apoy – pangamba,
Higanteng tanikala nakaposas ang mga paa,
Ibinilanggo ang sarili ngunit walang selda,
Araw at gabi, hagulhol at luha ang kasama.

Marka ng latigo, balintataw ng kahapon,
Bumabalik, dinadaklot sugat na pinaghihilom,
Sumasalakay emosyong puro tanong,
Kailan ba sasapit ang dapithapon?

Hinangad na paglaya kabiguan ang bunga,
Hinatak na muli dinala sa umpisa,
Katawan nadarang sa hiya at pag aalala,
Pag-asa nawala sa isa pang trahedya.

Marka ng latigo ibinaon ang mga pangarap,
Kaligayahang inasam, sadyang napakahirap,
Tambol & pintig ng puso kinikitil ng maagap,
Ibayong pag-iingat upang hindi maigupo ng paghahangad.

Pagtitiis pinapatay ang katatagan,
Hinugot na hininga plano dapat maisakatuparan,
Karaniwang ruta ‘di na dadaanan,
Tumigil pag-inog ng mundo, isang kamatayan.


  • 10
    Shares

Leave a Reply