Sponsored Links
Advertisement

Mukha Nang Pag-ibig

  • 37
    Shares

Paraisong kailanman hindi nawawaglit sa isipan & kalooban,
Kahit nakapikit buong kaganapan nakikita, binabalikan,
Pambihirang pintig, pintig ng puso nararamdaman,
Ito ba’y tunay, lantay, at busilak sa kaputian.

Ang pag-ibig daw tulad ng lagay ng panahon,
Hindi laging maaliwas, may masaya at malungkot,
Biglang darating ang unos, magiging malakas n bagyo at salot,
Malaking kapinsalaan sa katauhan idudulot.

Ang tunay na pag-ibig daw walang sinisino o kaya’y sinasanto,
Walang hustong sukatan, basehan o kaya’y pamantayan,
Hindi kinakahiya kung ito man tama o may kamalian,
May paninindigan, handang makipaglaban kung kinakailangan.

Sabi naman ng iba, ang pag-ibig daw,
Walang matanda’t bata, walang mahirap o mayaman,
Walang matalino, walang may pinag-aralan,
Lahat pantay-pantay nagiging mangmang.

Sa dalawang nag-iibigan lahat pwedeng harapin,
Walang alinlangan, malinis ang hangarin,
Namumutawi sa mga labi laging sinasambit,
Sapagkat wagas na pag-ibig ang siyang ginigiit.

Una, pangalawa o huling pag-ibig nadarama,
Mas matamis daw ang pag-ibig sa unang pagkikita,
May challenge, thrill kumbaga,
Ngunit babae &lalake opinyon magkaiba,
Gusto ng babae huling pag-ibig , gusto naman ng lalake unang pag-ibig sila.

Nang dahil daw sa pag-ibig masunuring anak sumusuway,
Pangaral ng magulang isinasantabi nakakalimutan,
Pag-ibig daw kasi nakakaaliw, nakakasira ng kamalayan,
kapag tumimo sa puso daig pa ang masahol na droga,
nakakalunod, nakakamatay
Kapag nabigo naman daig pa ang lantang gulay.

May hibang din daw na pag-ibig,
Nagsasama walang basbas ng sagradong kasal,
Relasyong ‘di dapat, pag-inig na bawal,
Kapag bumalik sa tunay na bahay, magkukubli sa kasabihang
“ako’y natukso at tao lamang”

May pag-ibig bang matino o ‘di kaya’y makasalanan?
May pag-ibig bang nasisilaw sa ginto at materyal na bagay?
May pag-ibig bang handang magtiis at mag antay?
Ito ba ang maskarang ating nilalanguyan?

Published in Florante & Laura
Book 1

*Photo was my own shot


  • 37
    Shares

Leave a Reply