Sponsored Links
Advertisement

Pwede Bang Ibenta/Isanla Ang Lupang Namana?


“PWEDE BANG IBENTA O ISANGLA NG ISANG TAGAPAGMANA ANG BUONG LUPA NA NAMANA NG WALANG PIRMA ANG IBA PANG TAGAPAGMANA?”

ANG MGA COMPULSORY HEIRS O TAGAPAGMANA NG PROPERTY NG ISANG TAONG NAMATAY AY CONSIDERED NA MGA CO-OWNERS NG NASABING PROPERTY DAHIL ANG MGA NAIWANG LEHITIMONG ANAK AY LAHAT MAY KARAPATAN NA TUMANGGAP NG EQUAL O PARE-PAREHONG HALAGA NG MANA SA MAGULANG. ANG PAGIGING BUNSO O PANGANAY AY WALANG EPEKTO SA MATATANGGAP NA MANA DAHIL ITO AY DAPAT EQUALLY DIVIDED AT ANG HALAGA NG MANA NG MGA LEHITIMONG ANAK AY HINDI PWEDE BAWASAN O PALAKIHIN NG SINUMAN NA HINDI NAAYON SA BATAS.

DAHIL CO-OWNERS ANG LAHAT NG TAGAPAGMANA, ANG BUONG PROPERTY AY HINDI PWEDENG IBENTA O ISAMPA NG WALANG NAKASULAT NA PAGPAYAG ANG MGA IBA PANG TAGAPAGMANA NA MAY KARAPATAN DITO. ANG PWEDE LAMANG NIYA NA IBENTA AY ANG PARTE O SHARE NIYA SA PROPERTY BILANG KANYANG MANA.

Karaniwan na sa Pilipinas na ang namanang property sa magulang ay hindi agad naililipat sa mga tagapagmana at nangyayari ay ito ay nabebenta ng isang tagapagmana.Marami ang nagtatanong sa E-Lawyers Online kung may bisa ba ang pagbebenta ng property na pamana ng isang kapatid kahit walang pirma o consent ng iba pang kapatid nila. Ganito ang problem ng isang reader ng E-Lawyers Online:

“Atty., ano po ba pwede gawin namin dahil sinangla ng aming kapatid ang buong lupang sakahan na naiwan ng magulang namin na walang kaming alam at hindi kami pumapayag dito? May bisa po ba ang sanglaan na ito kahit wala kami pirma?”

 

Walang batas na nagsasabi na ang panganay lamang ang magmana o kaya ay walang matatangap ang babaeng kapatid sa mana. Ayon sa Article 774 ng New Civil Code, ang “Succession” o “Pagmamana” ay isang paraan ng pagmamay-ari kung saan ang ari-arian, karapatan at obligasyon sa hangganan ng mana ng tao ay nalilipat sa pagkamatay ng isang tao sa pamamagitan ng “will” o kasulatan ng huling habilin o ayon sa itinakda ng batas.Kung namatay na ang magulang, saka lang nalilipat ang karapatan sa mana at mana na ito ay equally divided sa lahat ng lehitimong anak, regardless ng age, sex at iba pang circumstances dahil ang batas ang nagtatakda nito known as “LEGITIMES”.cAng LEGITIME ay ang karapatan ng tagapagmana o heir na magmana sa ari-arian ng kanyang magulang na nakareserba ng batas para sa kanya. Hindi ito pwedeng mabago, mabawasan o madagdagan ng sinuman ng hindi naayon sa New Civil Code dahil ito ay fix na ng batas. Pwede lamang itong i-waive ng tagapagmana kung patay na ang magulang niya at kailangan ito ay nakasulat at ang tagapagmana ay nakapirma.

Ang lahat ng lehitimong magkakapatid ay pare-pareho o equal ang matatanggap na mana at once mamatay ang kanilang magulang ay considered na co-owner sila ng property na naiwan. Ang isang tagapagmana ay considered na co-owner with respect sa kanyang share. Ito ay pwede niyang ibenta o isangla, pero hindi ang buong property ayon sa Article 493 ng Family Code:

Art. 493. Each co-owner shall have the full ownership of his part and of the fruits and benefits pertaining thereto, and he may therefore alienate, assign or mortgage it and even substitute another person in its enjoyment, except when personal rights are involved. But the effect of the alienation or mortgage, with respect to the co-owners, shall be limited to the portion which may be allotted to him in the division upon the termination of the co-ownership.

Ayon sa Supreme Court case na Bailon-Casilao vs. Court of Appeals [G.R. No. L-78178, April 15, 1988, 160 SCRA 738, 745], ang bentahan o sanglaan ay patungkol lang dapat sa share ng isang co-owner at hindi pwedeng makasama ang iba pang parte.

“. . . since a co-owner is entitled to sell his undivided share, a sale of the entire property by one-co-owner without the consent of the other co-owners is not null and void. However, only the rights of the co-owner-seller are transferred, thereby making the buyer a co-owner of the property.

The proper action in cases like this is not for the nullification of the sale or for the recovery of possession of the thing owned in common from the third person who substituted the co-owner or co-owners who alienated their shares, but the DIVISION of the common property of the co-owners who possessed and administered it.”

Kung gusto nyo na magkonsulta tungkol sa mana o inheritance at kailangan na dokumento dito, register at my website at www.e-lawyersonline.com.

Visit and also like my FB page E-Lawyers Online. Ito ang link http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online.


Leave a Reply