Sponsored Links
Advertisement

Pwede Bang Palitan Ang Beneficiary?


“PWEDE BANG PALITAN NG MAGULANG ANG ASAWA BILANG BENEFICIARY SA SSS, OWWA, PAG-IBIG AT PHILHEALTH.”

ANG MGA MAGULANG NG MEMBER O KAHIT SINONG TAO NA GUSTO NIYA AY HINDI PWEDENG IPALIT BILANG BENEFICIARIES SA SSS, PHILHEALTH, PAG-IBIG AT OWWA BENEFITS KUNG MAY LEGAL NA ASAWA O ANAK SIYA. ANG LEGAL NA ASAWA AT ANAK (LEGITIMATE O ILLEGITIMATE) AY MGA PRIMARY BENEFICIARIES AT HINDI PWEDENG ALISIN BILANG UNANG BENEFICIARY SA SSS, PHILHEALTH, PAG-IBIG AT OWWA BENEFITS. PWEDE LANG SILANG PALITAN NG MGA MAGULANG NG MEMBER AS SECONDARY BENEFICIARY KUNG NAUNA NA NAWALA/NAMATAY ANG PRIMARY BENEFICIARY. ANG BATAS ANG NAGTATALAGA KUNG SINO ANG MGA PRIMARY AT SECONDARY BENEFICIARY NG MEMBER AYON SA LEGAL NA RELASYON NILA AT HINDI PINAPAYAGAN NG BATAS NA BAGUHIN ITO. ANG ANUMANG PAG-ALIS O PAGBAGO NG BENEFICIARY NG MEMBER SA KANYANG SSS, PHILHEALTH, PAG-IBIG AT OWWA BENEFITS NG HINDI NAAYON SA BATAS AY PWEDENG IPAKANSELA SA MGA NASABING AGENCY.

May mga pangyayari sa paghihiwalay ng mag-asawa ay inaalis ang legal na asawa at mga anak bilang beneficiary sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth at OWWA pension at survivor benefits at pinapalit ang mga magulang ng member bilang beneficiaries nila.Ganito ang problem ng iang reader ng E-Lawyers Online;

“Atty., nagkahiwalay po kami ng mister ko na OFW at tinanggal niya kami sa OWW bilang beneficiary at pinalit ang magulang niya. Ganun din po sa SSS. Pwede po ba yon?”

Marami ang nagtatanong kung pwede nga bang baguhin o alisin ang legal na asawa at mga anak bilang beneficiary sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth at OWWA benefits ng kanilang mga asawa at ipalit ang mga magulang ng member o kapatid. Ang legal na asawa at mga anak ay hindi pwedeng alisin o palitan bilang beneficiary sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth at OWWA benefits ng kanilang mga asawa/magulang at ipalit ang magulang o kapatid ng member. Ang batas ang nagtatatalaga kung sino ang mga primary at secondary beneficiary ng member ayon sa legal na relasyon nila at hindi pinapayagan ng batas na baguhin ito dahil lamang sa kagustuhan ng member. Ang Republic Act No. 8282 otherwise known as the SSS Law more particularly ang Section 8 (k) ay nagsasabi na ang “primary beneficiaries” ng member o pangunahing makikinabang sa benepisyo ng member ay ang mga sumusunod:

1. The dependent spouse (ASAWA) until he or she remarries; and

2. The dependent legitimate, legitimated or legally adopted, and illegitimate children (MGA ANAK). Provided, That the dependent illegitimate children shall be entitled to fifty percent (50%) of the share of the legitimate, legitimated or legally adopted children: Provided, further, That in the absence of the dependent legitimate, legitimated children of the member, his/her dependent illegitimate children shall be entitled to one hundred percent (100%) of the benefits.

Ang Section 8 (k) ng SSS Law rin ay nagsasabi na ang “secondary beneficiaries” ng member o ikalawang makikinabang sa benepisyo ng member kung wala siyang primary beneficiaries ay ang mga sumusunod:

3. In their absence, the dependent parents (MAGULANG) who shall be the secondary beneficiaries of the member.

4. In the absence of all the foregoing, any other person (KAHIT SINO) designated by the member as his/her secondary beneficiary.

Samakatuwid, sinasabi sa Section 8 paragraph (k) ng R.A. 8282 or SSS Law na kung wala lamang na legal na asawa at anak, saka lamang pwedeng maging beneficiary sa SSS ang magulang at kung saka lamang kung walang legal na asawa at anak, at magulang ay saka lamang pwedeng maging beneficiary ang sinumang tao na gustong italaga ng member. Hindi pinapayagan ng batas ang member na magtalaga ng kahit sinong tao bilang kanyang beneficiary dahil ito ay nakareserba lamang sa kanyang mga legal na asawa at anak at magulang. Kung wala lamang ang mga taong ito ay saka lamang siya binibigyan ng laya na magdesignate ng gusto niyang beneficiary. Bilang primary beneficiaries, ang legal na asawa at anak ay pinoprotektahan ng batas na tumanggap ng mga benepisyo ng member.

Kung ang member ay binago o inalis ang legal na asawa at anak at ipinalit ang magulang o kapatid bilang beneficiary sa kanyang SSS, Pag-ibig, PhilHealth at OWWA pension at survivor benefits, pwede itong ipakansela sa nasabing ahensiya.

Kung gusto nyo na magkonsulta tungkol sa tamang pagaayos ng SSS at iba pa at kailangan na mga dokumento nito, register at my website at www.e-lawyersonline.com.

Visit and also like my FB page E-Lawyers Online. Ito ang link http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online.


Leave a Reply