Sponsored Links
Advertisement

Sapat Ba Ang Deed of Sale?


“SAPAT BA ANG HAWAK MO NA DEED OF SALE NG LUPA NA PROTEKSYON KAHIT HINDI PA ITO NAKAREHISTRO?”

ANG NAPIRMAHAN NA DEED OF SALE NG LUPA AY ISANG KATIBAYAN NA IKAW NA ANG MAY-ARI NG LUPA AT MAGAGAMIT ITO LABAN SA NAGBENTA NG LUPA NGUNIT KAILANGAN ITO NA MAREHISTRO SA REGISTRY OF DEEDS UPANG IPAALAM SA BUONG MUNDO UPANG MALAMAN ITO NG PUBLIKO. ANG REGISTRATION NG DEED OF SALE AY MAHALAGA UPANG MASIGURADO NA HINDI MAWALA SA BUMILI ANG LUPA NA ITO.

ANG PAGBEBENTA NG ISANG LUPA SA DALAWANG TAO (DOUBLE SALE) AY ISANG KRIMEN NA TINATAWAG NA ESTAFA AT SA PAGITAN NG DALAWANG TAO NA BUMILI, ANG UNANG NAG-REHISTRO SA REGISTER OF DEEDS NG BENTAHAN NG LUPAIN IN GOOD FAITH ANG SYANG PINAPABORAN NG BATAS SA PAGMAMAY-ARI NG LUPA.

Marami sa mga OFW at iba pang kababayan natin na bumibili ng lupa at bahay at ang pinanghahawakan lamang nila ay ang “deed of sale” o “kasulatan sa pagbili ng lupa” at hindi pa nila ito nirerehistro sa Registry of Deeds. Ano ba ang masamang epekto nito? Ganito ang tanong ng isang reader ng E-Lawyers Online:

“Atty., ako po ay OFW at nakabili ng lupang sakahin sa Pilipinas na 4 ektarya at hawak ko lang po ay deed of sale. Sapat na po ba ang hawak ko na kasulatan at hindi na ito mabebenta sa ibang tao? Please help me po dahil may narinig po kamag-anak ko na inaalok sa ibang tao for sale.”

Ang “deed of sale” o “kasulatan ng bilihan ng lupa” ay isang matibay na ebidensiya na ang nakabili ng lupa ang may-ari nito at ito ay magagamit niya laban sa nagbenta ng lupa. Ngunit ang nasabing kasulatan ay kailangan na irehistro sa Registry of Deeds upang ipaalam sa buong mundo na siya ang may-ari ng lupa. Ang registration ng deed of sale sa Registry of Deeds ang magiging daan upang ipaalam sa ibang tao na ikaw ang unang nabentahan ng lupa at hindi sila magiging “innocent purchaser in good faith”. Kung nabenta ang lupa sa dalawang tao, ang registration ng deed of sale ay nagiging importante. Ang rule na dapat sundin kung may dalawang tao na napagbentahan ng lupa ay nsa Article 1544 ng New Civil Code:

Art. 1544. If the same thing should have been sold to different vendees, the ownership shall be transferred to the person who may have first taken possession thereof in good faith, if it should be movable property.

Should it be immovable property, the ownership shall belong to the person acquiring it who in good faith first recorded it in the Registry of Property.

Should there be no inscription, the ownership shall pertain to the person who in good faith was first in the possession; and, in the absence thereof, to the person who presents the oldest title, provided there is good faith.

Ang pagbebenta ng isang lupa sa dalawang tao ay isang krimen na Estafa na pinaparusahan ng Revised Penal Code dahil ito ay isang uri ng panloloko. Ang sitwasyong ito ay tinatawag na “double sale” na inilahad ng Art. 1544 ng New Civil Code. Subalit ito ay ginagamit lamang kung ang lupa ay dati ng naka-rehistro sa “torrens titling system”. Kaakibat ng requirement ng unang pagpaparehistro ay kinakailangan na walang alam ang nagparehistro sa anumang impormasyon sa mga naunang transaksiyon gaya ng bentahan na nauukol sa kaparehong lupa sapagkat ito ay nagpapakita ng “bad faith”. Ang nagparehistro na may “bad faith” ay hindi pagkakalooban ng proteksyon ng batas ayon sa “rule on double sale.” Ang bumili na unang nagparehistro at in good faith ang siyang pinapaboran ng batas. Kung ito ay hindi pa naka-rehistro sa sistema ng torrens title, ang sinumang unang may possession o hawak sa lupain ang siyang kakatigan o papaboran ng batas.

Kung gusto nyo magtanong ukol sa pagbili ng lupa o paglilipat ng titulo sa pangalan nyo o ng nakabili, register at my website at www.e-lawyersonline.com.

Visit and also like my FB page E-Lawyers Online. Ito ang link http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online.


Leave a Reply