Sponsored Links
Advertisement

Ang Hindi Pagiging Compatible Ay Pwede Bang Ground Sa Annulment?


“FALLING OUT OF LOVE O HINDI COMPATIBLE O HINDI NA MAGKASUNDO NA MAG-ASAWA, PWEDE BANG GROUND SA ANNULMENT OF MARRIAGE?” 

ANG PAGKAWALA NG PAG-IBIG O FALLING OUT OF LOVE O HINDI PAGKAKASUNDO NG MAG-ASAWA (IRRECONCILABLE DIFFERENCE) AY HINDI NAKAKAWALANG BISA NG KASAL AT HINDI ITO GROUND SA ANNULMENT OF MARRIAGE O DECLARATION OF NULLITY OF MARRIAGE.

ANG MGA GROUND SA ANNULMENT OF MARRIAGE O DECLARATION OF NULLITY OF MARRIAGE AY NASA FAMILY CODE AT WALA NANG IBA PANG GROUND ANG PWEDENG MAGAMIT KUNG HINDI ITO NAKALAGAY SA NASABING BATAS.

Isa sa mga karaniwang akala ng mga nagtatanong sa E-Lawyers Online ay ang pagkawala ng pag-ibig sa mag-asawa o hindi pagkakasundo ng mag-asawa ay pwedeng gamitin na ground sa annulment. Ang ganitong akala ay hindi tama at walang basehan sa batas ng Pilipinas. Ganito ang problem ng isang reader ng E-Lawyers Online:

“Attorney, nagmeet po kami ng mister ko sa abroad at after ng 4 months na samahan umuwi kami sa Pilipinas at nagpakasal. Kaso, ng magkasama na kami sa iisang bahay, marami siyang ugali na hindi ko gusto at lumabas na ang tunay na kulay niya. Hindi na po kami magkasundo at hiwalay na kami. Meron po ako ngayon BF na sa ibang bansa din, pwede po ba magpawalang bisa ng kasal dahil hindi na kami magkasundo ng asawa ko?”

Ang mga grounds sa annulment of marriage o declaration of nullity of marriage ay limitado lamang sa mga grounds na nakalagay sa Family Code particularly sa Articles 35, 36, 37, 45 and 46 ng Family Code at walang makikita dito na ang pagkawala ng pag-iibigan ng mag-asawa o falling out of love o hindi pagkakasundo ng mag-asawa ay pwedeng maging ground sa annulment of marriage. Nawawala lang ang bisa ng kasal sa pamamagitan ng kamatayan o desisyon ng korte sa annulment of marriage ng naayonsa grounds under Articles 35, 36, 37, 45 and 46 ng Family Code.

In the case of Amy Perez-Ferraris v. Brix Ferraris (GR No. 162368, July 17, 2006), ang Supreme Court ay nagsabi na ang mere irreconcilable differences ng mag-asawa o hindi pagkakasundo ng mag-asawa ay hindi pwedeng gamitin na ground ng declaration of nullity of marriage due to psychological incapacity under Article 36. Sinabi din sa kasong ito na ang habitual alcoholism, sexual infidelity or perversion, and abandonment do not by themselves constitute grounds for declaring a marriage void based on psychological incapacity.

Ang pagkawala ng pag-iibigan o falling out of love ay hindi rin magagamit bilang isa sa mga evidence upang patunayan ang ground na psychological incapacity dahil wala itong kaugnayan sa personality disorder.

Kung gusto nyo na magkonsulta tungkol sa annulment at ang tamang proseso nito, register at my website at www.e-lawyersonline.com.

Visit and also like my FB page E-Lawyers Online sa  Ito ang link http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online.

All copyright of this post is reserved by Atty. Marlon P. Valderama and E-Lawyers Online. Sharing is allowed provided the author is acknowledged and clearly indicated.


Leave a Reply