Sponsored Links
Advertisement

Ang Tatay Lang Ba Ang Dapat Magsuporta Sa Pamilya Kahit May Trabaho Din Ang Nanay?


“ATTY., ANG TATAY LANG BA ANG DAPAT MAGSUPORTA SA PAMILYA KAHIT MAY TRABAHO DIN ANG NANAY NG BATA?

“PAANO BA MALALAMAN KUNG MAGKANO DAPAT ANG NARARAPAT NA SUPORTA PARA SA ANAK?”

ANG MAG-ASAWA AY MAY OBLIGASYON NG MUTUAL SUPPORT O MAGTULUNGAN AT MAGSUPORTAHAN ANG ISAT-ISA PARA SA KANILA AT SA MGA ANAK NILA. HINDI LAMANG ANG TATAY O ANG NANAY ANG DAPAT MAGSUPORTA SA PAMILYA DAHIL SINASABI NG BATAS AY “MUTUAL SUPPORT”. AMOUNT O HALAGA NG SUPORTA SA ANAK NG MGA MAGULANG AY WALANG FIX NA AMOUNT DAHIL ITO AY DEPENDE SA FINANCIAL CAPACITY O KAKAYAHAN NG MAGULANG NA MAGSUSUPORTA AT DEPENDE SA PANGANGAILANGAN O NEEDS NG ANAK. ANG BATA AY MAY KARAPATAN NA HUMINGI NG SUPORTA SA MAGULANG KAHIT HINDI KASAL ANG MGA ITO. 

Marami ang nagtatanong sa E-Lawyers Online kung sino ang dapat magsuporta sa pamilya, kung ang tatay lamang ba? o ang parehong magulang? at magkano ba ang hatian ng mag-asawa para sa suporta na dapat ibigay ng isang magulang sa kanyang mga anak. Ganito ang question ng isang reader ng E-Lawyers Online:

“Hello po atty. ako lang po ba na ama ang dapat magbigay ng suporta sa aming mga anak kahit may trabaho ang aking asawa. Kasi po ay halos napupunta ang pera ng misis ko sa pamilya niya at wala na natitira sa amin at wala kami maipon dahil lahat po ng sweldo ko ay panggastos lamang. Please enlighten me po?”

Ito ang mga usual na tanong na dapat sagutin ngunit alamin muna natin kung ano ba ang “SUPPORT” na tinatawag. Ayon sa Article 194 ng Family Code, ang “support” ay binubuo ng food, dwelling/bahay, clothing, medical attendance, education and transportation ng naayon sa kakayahang pinansiyal ng pamilya kasama na ang schooling or training for some profession, trade or vocation, even beyond the age of majority. Transportation shall include expenses in going to and from school, or to and from place of work. Ibig sabihin, ang support ay depende sa kakayahang pinansiyal ng pamilya kung kaya ang luho ng isang asawa o anak ay hindi pwedeng isama sa paghingi ng suporta.

Nakalagay sa Family Code of the Philippines na ang obligasyon ng suporta sa mag-asawa at sa anak nila ay dapat na “mutual” o parehong mag-asawa ang magbibigay ng suporta sa isat-isa at sa mga anak nila. Walang nakalagay sa batas na dapat ay tatay o ama lamang ang magbigay ng suporta dahil malinaw po na dapat ay “mutual support ayon sa Article 68 and 70 ng Family Code:

Art. 68. The husband and wife are obliged to live together, observe mutual love, respect and fidelity, and render mutual help and support. (109a)

Art. 70. The spouses are jointly responsible for the support of the family. The expenses for such support and other conjugal obligations shall be paid from the community property and, in the absence thereof, from the income or fruits of their separate properties. In case of insufficiency or absence of said income or fruits, such obligations shall be satisfied from the separate properties.

Paano ba malalaman kung magkano ang kontribusyon ng mag-asawa sa suporta? Walang formula o porsiyento ang suporta na dapat ibigay ng isang magulang sa pamilya at anak ngunit may batayan ang batas para dito. Unang gagawin ay alamin ang aktuwal na gastos ng pamilya at ng mga anak sa buwan-buwan na pamumuhay. Ikalawa, ang lahat ng gastos ay hatiin sa dalawa at kung ang magulang ay may kakayahan na ibigay ito, ito ang dapat na amount ng suporta sa pamilya at ang natitirang pamilya ay ipunin bilang parte ng conjugal property na kung saan ang mag-asawa ay may 50/50 share. Kung walang kakayahan ang isang magulang na sagutin ang kanyang 50% share ng gastos ng pamilya, siya ay dapat magsuporta proportionately ng naayon sa Article 201 at 202 ng Family Code. Ayon sa Article 201 ng Family Code ang suporta o sustento ng magulang sa anak ay depende sa capacity o kakayahan ng magulang at depende sa pangangailangan o necessity ng anak. Nasa Article 202 na ang sustento o suporta sa anak ay pwedeng taasan oh babaan depende sa pag-taas o pag-baba ng kakayahan ng magulang o pangangailangan ng anak.

Kung walang maganda at legal na dahilan ang isang magulang sa hindi pagbibigay ng suporta sa anak, ito ay isang krimen na “economic abuse. Ang R.A. 9262 otherwise known as Anti-Violence against Women and their Children Act ay nagpaparusa ng kulong sa hindi pagbibigay ng lalaki ng suporta sa kanyang asawa o kinakasamang babae (kalive-in) at kanilang mga anak at ito ay tinatawag na “economic abuse”. Ito ay naiiba sa “psychological abuse” o “physical abuse” na karampatang kaparusahan din. Ang krimen na ito ay applicable sa mag-asawa o magkalive-in, kasal man o hindi, kung saan merong anak sila. Kasama dito ang pagpaparusa sa hindi pagbibigay ng lalaki ng sapat o maayos na suporta sa kanyang asawa o kinakasamang babae at kanilang mga anak.

Ang krimen na ito ay pinaparusahan dahil ito ay isang uri ng “economic abuse” kung saan nalilimitahan at nakokontrol ang malayang paggalaw ng isang babae gawa ng ginagawa ng lalaki. Ang sitwasyong ito ay nakasaad sa Section 4 (e) ng R.A.9262 bilang isang uri ng “economic abuse” na magbibigay ng mental o emosyonal na pagdurusa sa biktima. Ang sinumang asawa o kasamang lalaki ang gumawa nito ay pinaparusahan ng prision correcional (6 months – 6 years imprisonment).

Kung gusto nyo na magkonsulta tungkol sa suporta o sustento ng magulang o Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Childr, register at my website at www.e-lawyersonline.com.

Visit and also like my FB page E-Lawyers Online. Ito ang link http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online.


Leave a Reply