Sponsored Links
Advertisement

Ano Ang Ibig Sabihin Ng Right Against Self-Incrimination?


ANG RIGHT AGAINST SELF-INCRIMINATION AY ANG KARAPATANG PANTAO PARA SA LAHAT UPANG MAIWASAN ANG PAG-ABUSO NG GOBYERNO SA SINUMAN NA MAY KINAKAHARAP NA KASONG KRIMINAL. ITO AY ISANG CONSTITUTIONAL RIGHT KUNG SAAN ANG SINUMANG TAO AY HINDI PWEDENG MAGING TESTIGO LABAN SA KANYANG SARILI AT PWEDENG GAMITIN SA PANAHON NG CRIMINAL INVESTIGATION AT HABANG NILILITIS ANG KANYANG KASO SA KORTE AT KASAMA NA DITO ANG ANUMANG INVESTIGATION SA ANUMANG AHENSIYA NG GOBYERNO KUNG SAAN SIYA AY NANGANGANIB NA MAKASUHAN NG ISANG KRIMEN.

Marami ang nakapanood ng Senate hearing/investigation tungkol sa pork barrel scam kung saan ang isa sa iniimbestigahan na si Janet Lim Napoles ay kalimitan na nag-invoke ng kanyang right against self-incrimination. Marami ang nagtanong sa E-Lawyers Online kung ano ba ang karapatan na ito.

Ang “right against self-incrimination” o ang karapatan laban sa pagsasangkot sa sarili sa isang krimen ay nasa Section 17, Article III of the 1987 Constitution which reads:

“No person shall be compelled to be a witness against himself.”

Ayon sa constitutional provision na ito, sinumang tao ay hindi pwedeng sapilitang magbigay ng testimonya o upang bigyan patotoo sa anumang bagay na maaaring maglantad sa kanya sa kriminal na pananagutan. Ang kanyang pagtanggi upang magpatotoo sa mga bagay na self-incriminating ay hindi dapat gamitin bilang isang hinuha ng pagkakasala o kinuha bilang ebidensiya laban sa kanya. Ibig sabihin nito na anumang evidence na nakuha na may paglabag sa right against self-incrimination ay hindi tatangapin sa korte for being a “fruit of poisonous tree”.

Ang right-against self incrimination ay nilagay sa 1987 Constitution upang maiwasan ang torture o pagpapahirap sa akusado upang umamin dahil sa policy ng ating bansa na “we are government of laws and not of men.” Ang karapatan na ito ay nilagay sa 1987 Constitution dahil ang sinumang taon, mahirap man o mayaman, na nasasakdal sa isang krimen ay lumalaban sa buong makinarya ng Estado at Gobyerno at upang maging pantay ang pagtrato, ang pulisya at prosecutor ay kailangan patunayan ang krimen sa pamamagitan ng evidence na hawak nila at hindi galing sa pag-amin ng akusado. Kung kaya ang anumang pag-amin o pag-admit o anumang confession ng akusado ay strikto ang requirements at ito ay dapat sa harap ng kanyang sariling abogado. Ang karapatang ito’y dapat ilapat hindi lamang sa akusado kundi pati na rin sa isang testigo. Maaari itong mahihingi sa mga kriminal, sibil, administratibo, at pambatasan paglilitis. Ang karapatang ito’y ay pulos personal at maaaring waive o iwaksi niya.

Dahil ang right against self-incrimination ay importanteng karapatan, ginawang krimen ang pagviolate dito during custodial invetsigation ng pulis o law enforcers. Nasa Section 4 ng R.A. 7438 or AN ACT DEFINING CERTAIN RIGHTS OF PERSON ARRESTED, DETAINED OR UNDER INVESTIGATION AS WELL AS THE DUTIES OF THE ARRESTING, DETAINING AND INVESTIGATING OFFICERS, AND PROVIDING PENALTIES FOR VIOLATIONS THEREOF na ang sinumang pulis o law enforcer na hindi sinabihan ang akusado na ipaalam sa kanya na may karapatan siya na huwag magsalita o tumahimik at magkaroon ng nararapat na abogado na gusto niya ay gagawaran ng fine of Six thousand pesos (P6,000.00) or a penalty of imprisonment of not less than eight (8) years but not more than ten (10) years, or both.

Parehong penalty ang ipapataw sa pulis o law enforcer kung hindi niya binigyan ang akusado ng independent at competent na abogado kung walang kakayanan ang akusado.

Sinumang tao ang pinagbawalan ang abogado, any member of the immediate family ng akusado, or any medical doctor or priest or religious minister chosen by him or by any member of his immediate family or by his counsel, na bisitahin at makausap ng pribado ang akusado o examining and treating him, or from ministering to his spiritual needs, at any hour of the day or, in urgent cases, of the night shall suffer the penalty of imprisonment of not less than four (4) years nor more than six (6) years, and a fine of four thousand pesos (P4,000.00).

Kung gusto nyo na magkonsulta tungkol sa right against sel-incrimnation at kailangan na mga dokumento nito, register at my website at www.e-lawyersonline.com.

Visit and also like my FB page E-Lawyers Online. Ito ang link http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online.

All copyright of this post is reserved by Atty. Marlon P. Valderama and E-Lawyers Online. Sharing is allowed provided the author is acknowledged and clearly indicated.


Leave a Reply