Sponsored Links
Advertisement

Ano Ang Karapatan Ng Isang Batang Inampon Ng Naayon Sa Batas?


 

“ANO ANG KARAPATAN NG ISANG BATANG INAMPON NG NAAYON SA BATAS?”

ANG ADOPTED CHILD O INAMPON NA BATA AY MAY KARAPATAN NA MAGMANA SA MGA MAGULANG NA NAG-AMPON AT SA KANYANG TUNAY NA MAGULANG AT KAMAG-ANAK NA PINANGGALINGAN NIYA. 

May nagtanong sa E-Lawyers Online kung parehas daw ba ang mana ng isang ampon at lehitimong anak. Ganito ang question ng reader:

“Atty., ako po ay inampon ng tita ko at dumaan po sa korte ang pag-ampon. Namatay na po angtita ko na tinuturing ko ngayon na magulang, kaso sabi ng mga kapatid ko ay wala daw ako mana at bibigyan lang ako ng konti. Tama po ba yon?”

Ang legal na pag-aampon o legal adoption ay isang proseso na sinasampa sa korte katulad ng isang kaso. Ang pagreregister ng birth certificate ng isang bata sa pangalan ng tao na hindi niya magulang o biological parent na walang court order o adoption paper ay isang krimen na kung tawagin ay simulation of birth. Kung ang isang bata ay inaampon ng naayon sa batas, more particularly, Republic Act No. 8552 otherwise known as Domestic Adoption Law, siya ay may karapatan at obligasyon na sumusunod:

Section 16. Parental Authority. – Except in cases where the biological parent is the spouse of the adopter, all legal ties between the biological parent(s) and the adoptee shall be severed and the same shall then be vested on the adopter(s).

Section 17. Legitimacy. – The adoptee shall be considered the legitimate son/daughter of the adopter(s) for all intents and purposes and as such is entitled to all the rights and obligations provided by law to legitimate sons/daughters born to them without discrimination of any kind. To this end, the adoptee is entitled to love, guidance, and support in keeping with the means of the family.

Section 18. Succession. – In legal and intestate succession, the adopter(s) and the adoptee shall have reciprocal rights of succession without distinction from legitimate filiation. However, if the adoptee and his/her biological parent(s) had left a will, the law on testamentary succession shall govern.

Malinaw sa R.A 8552 na kung dumaan sa proseso ng batas ang pag-aampon, ang tunay na magulang ay nawawalan ng karapatan sa bata at ito ay nalilipat sa magulang na nag-ampon. Ganun din, lahat ng karapatan ng isang legitimate child ay binibigay sa batang inampon kasama na ang pag-gamit ng apelyido, pagmamana ng parehas at suporta galing sa magulang na nag-ampon.

Nasa Article 189 ng Family Code na ang epekto ng legal na adoption o pag-ampon na dumaan sa korte ay may epekto na nagbibigay ng karapatan sa inampon na bata ng lahat ng rights at obligation bilang isang legitimate child katulad ng paggamit ng apelyido ng nag-ampon at karapatan na magmana sa ari-arian na naiwan ng nag-ampon at sa tunay niyang magulang at mga kamag-anak na kanyang pinanggalingan. Kung hindi dumaan sa korte ang pag-ampon, wala ang mga karapatan na ito ng inampon na bata at wala siyang anumang legal na relasyon sa mga magulang na “nag-ampon”.

Kung gusto nyo na magkonsulta tungkol sa epekto ng adoption o pag-aampon at tamang proseso ng adoption, register at my website at www.e-lawyersonline.com.

Visit and also like my FB page E-Lawyers Online. Ito ang link http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online.


Leave a Reply