Sponsored Links
Advertisement

Kung Binenta Ang Isang Lupa Sa Dalawang Magkaibang Buyer Sino Ang May Karapatan Sa Lupa?


“KUNG BINENTA ANG ISANG LUPA SA DALAWANG MAGKAIBANG BUYER, SINONG BUYER ANG MAY KARAPATAN SA LUPA?” 

ANG PAGBEBENTA NG ISANG LUPA SA DALAWANG TAO (DOUBLE SALE) AY ISANG KRIMEN NA TINATAWAG NA ESTAFA AT SA PAGITAN NG DALAWANG TAO NA BUMILI, ANG UNANG NAG-REHISTRO SA REGISTER OF DEEDS NG BENTAHAN NG LUPAIN IN GOOD FAITH ANG SYANG PINAPABORAN NG BATAS SA PAGMAMAY-ARI NG LUPA.

May kakilala ba kayo na nagbenta ng kanyang lupa sa dalawang magkaibang buyer? O meron kayong kaibigan na nabiktima at nabentahan ng isang lupa kung saan ito ay binenta rin sa ibang buyer ng may-ari? Ganito ang problem ng isang reader ng E-Lawyers Online:

“Attorney, matanong ko po kayo at baka makatulong po ang advice nyo. Nakaipon po ako sa abroad ng konting pera at ito ay ibinili ko ng 4 na ektaryang sakahan sa probinsiya namin. Panatag ang loob ko po dahil kakilala ko nagbenta. Paguwi ko sa Pilipinas ay nalaman ko na dalawa kami na pinagbentahan nito. Ano po ba maikakaso ko sa nagbenta dahil niloko niya ako? Ano po ang right ko sa lupa laban sa isang buyer na bumili din?”

Ang pagbebenta ng isang lupa sa dalawang tao ay isang krimen na Estafa na pinaparusahan ng Revised Penal Code dahil ito ay isang uri ng panloloko. Ang sitwasyong ito ay tinatawag na “double sale” na inilahad ng Art. 1544 ng New Civil Code. Subalit ito ay ginagamit lamang kung ang lupa ay dati ng naka-rehistro sa “torrens titling system”. Kaakibat ng requirement ng unang pagpaparehistro ay kinakailangan na walang alam ang nagparehistro sa anumang impormasyon sa mga naunang transaksiyon gaya ng bentahan na nauukol sa kaparehong lupa sapagkat ito ay nagpapakita ng “bad faith”. Ang nagparehistro na may “bad faith” ay hindi pagkakalooban ng proteksyon ng batas ayon sa “rule on double sale.” Ang bumili na unang nagparehistro at in good faith ang siyang pinapaboran ng batas. Kung ito ay hindi pa naka-rehistro sa sistema ng torrens title, ang sinumang unang may possession o hawak sa lupain ang siyang kakatigan o papaboran ng batas.

“Art. 1544. If the same thing should have been sold to different vendees, the ownership shall be transferred to the person who may have first taken possession thereof in good faith, if it should be movable property.

Should it be immovable property, the ownership shall belong to the person acquiring it who in good faith first recorded it in the Registry of Property.

Should there be no inscription, the ownership shall pertain to the person who in good faith was first in the possession; and, in the absence thereof, to the person who presents the oldest title, provided there is good faith.”

Kung gusto nyo magtanong ukol sa pagbili ng lupa o paglilipat ng titulo sa pangalan nyo o ng nakabili, register at my website at www.e-lawyersonline.com.

Visit and also like my FB page E-Lawyers Online. Ito ang link http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online.


Leave a Reply