Sponsored Links
Advertisement

Maaari Bang Ibalik Ang Batang Inampon At Tanggalan ng Karapatan?


 

“PWEDE BANG ISAULI SA TOTOONG MAGULANG ANG ISANG BATANG INAMPON AT TANGGALAN NG KARAPATAN?”

ANG ADOPTED CHILD O INAMPON NA BATA AY HINDI PWEDENG IBALIK SA KANIYANG MGA TOTOONG MAGULANG. ANG RESCISSION OF ADOPTION O ANG PAGBABAWI NG PAG-AMPON O PAG-BABALIK NG INAMPON NA BATA AY TINANGGAL SA DOMESTIC ADOPTION ACT OF 1998 O REPUBLIC ACT NO. 8552. ANG PWEDE LAMANG GAWIN NG ISANG ADOPTER O NAG-AMPON AY TANGGALAN SIYA NG KARAPATAN NA MAGMANA SA PAMAMAGITAN NG “DISINHERITANCE”. 

May nagtanong sa E-Lawyers Online kung pwede daw bang bawiin ang pag-aampon at ibalik ang batang inampon sa kanyang totoong magulang. Ganito ang question ng reader:

“Atty., nag-ampon po kami ng pamangkin ko galing sa pasaway na kapatid ko na adik. Nag-away po kami ng kapatid ko dahil sa nilustay niyang pera ko at ngayon ay iniimpluwensyahan ang ampon ko na suwayin at naging magulo ang pagsasama namin ng ampon ko. Nagalit na ang mister ko at binalak po namin na ibalik na lang ang bata. Pwede po ba yon?”

Ang legal na pag-aampon o legal adoption ay isang proseso na sinasampa sa korte katulad ng isang kaso. Ang pagreregister ng birth certificate ng isang bata sa pangalan ng tao na hindi niya magulang o biological parent na walang court order o adoption paper ay isang krimen na kung tawagin ay simulation of birth. Kung ang isang bata ay inaampon ng naayon sa batas, more particularly, Republic Act No. 8552 otherwise known as Domestic Adoption Law, siya ay may karapatan at obligasyon na parental authority (Sec 16), legitimate status (Sec 17) at successional rights (Sec 18). Malinaw sa R.A 8552 na kung dumaan sa proseso ng batas ang pag-aampon, ang tunay na magulang ay nawawalan ng karapatan sa bata at ito ay nalilipat sa magulang na nag-ampon. Ganun din, lahat ng karapatan ng isang legitimate child ay binibigay sa batang inampon kasama na ang pag-gamit ng apelyido, pagmamana ng parehas at suporta galing sa magulang na nag-ampon.

Nasa Article 189 ng Family Code na ang epekto ng legal na adoption o pag-ampon na dumaan sa korte ay may epekto na nagbibigay ng karapatan sa inampon na bata ng lahat ng rights at obligation bilang isang legitimate child katulad ng paggamit ng apelyido ng nag-ampon at karapatan na magmana sa ari-arian na naiwan ng nag-ampon at sa tunay niyang magulang at mga kamag-anak na kanyang pinanggalingan. Kung hindi dumaan sa korte ang pag-ampon, wala ang mga karapatan na ito ng inampon na bata at wala siyang anumang legal na relasyon sa mga magulang na “nag-ampon”.

Kung ang pag-ampon ay dumaan sa tamang proseso, ang mga nag-ampon o tinatawag na adopter ay walang karapatan na ibalik ang inampon na bata o wala silang karapatan na i-rescind ang adoption. Ito ay nasa Section 19 Last Paragraph ng R.A. 8552:

Section 19. Grounds for Rescission of Adoption– Upon petition of the adoptee, with the assistance of the Department if a minor or if over eighteen (18) years of age but is incapacitated, as guardian/counsel, the adoption may be rescinded on any of the following grounds committed by the adopter(s): (a) repeated physical and verbal maltreatment by the adopter(s) despite having undergone counseling; (b) attempt on the life of the adoptee; (c) sexual assault or violence; or (d) abandonment and failure to comply with parental obligations.

Adoption, being in the best interest of the child, shall not be subject to rescission by the adopter(s). However, the adopter(s) may disinherit the adoptee for causes provided in Article 919 of the Civil Code.

Malinaw sa batas na ang inampon ay hindi pwedeng ibalik sa kanyang tunay na magulang dahil ito ay hindi pinapayagan ng batas. Ang magagawa lamang ng adopter o ng mga nag-ampon ay tanggalan siya ng mana o disinheritance. Ang proseso ng “disinheritance” na nasa Article 915 New Civil Code ay nagsasabi na ang sinumang tagapagmana ay pwedeng tanggalan ng kanyang karapatan na magmana bunga ng mga rason na tinatalaga ng batas at ayon sa Article 916, ang “Disinheritance” ay nagagawa lang sa pamamagitan ng paggawa ng “Huling Kasulatan” o “Last Will and Testament” kung saan ay specify o ilalagay doon ang dahilan ng pagtatangal ng mana. Ang Disinheritance ay dapat express, at may legal na dahilan na naayon sa batas. Ang legal ground sa pag-disinherit ng anak o apo ay nasa Article 919 while ang grounds to disinherit the parents ay nasa Article 920 ng New Civil Code at ang grounds for disinheritance ng asawa ay nasa Article 921 ng New Civil Code. Kung ang dahilan ay dahil lamang sa kagustuhan ng nagpapamana o ito ay mababaw na dahilan at wala sa Article 916, 919, 920 at 921 ng New Civil Code, walang bisa ang disinheritance. Kailangan na ang disinheritance na gagawin ay nasa isang valid na Last will and Testament dahil kung hindi ito valid ay wala ring epekto ang disinheritance. Ang paggawa ng last will and testament ay maraming technicalities na requirement na dapat gawin ng isa ng lawyer upang hindi magkamali.

Kung gusto nyo na magkonsulta tungkol sa epekto ng adoption o pag-aampon at tamang proseso ng adoption, register at my website at www.e-lawyersonline.com.

Visit and also like my FB page E-Lawyers Online. Ito ang link http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online.


Leave a Reply