Sponsored Links
Advertisement

May Bisa Ba Ang Kasal Kung Hindi Ka Kasali Sa Relihiyon Na Nagkasal Sainyo?


 

“PAANO KUNG HINDI KAMI MIYEMBRO NG SEKTA/RELIHIYON NA KINABIBILANGAN NG TAONG NAGKASAL SA AMIN, MAY BISA BA ANG KASAL NAMIN?”

ANG KASAL SA PARI, MINISTRO, JUDGE AT MAYOR AY PARE-PAREHO ANG EPEKTO AT WALA ITONG PAGKAKAIBA. ANG KAWALAN NG AUTHORITY O LICENSE NG NAGKASAL SA MAG-ASAWA O SOLEMNIZING OFFICER AY GROUND SA ANNULMENT OF MARRIAGE. ANG MGA PARI, MINISTRO, IMAM AT IBA PANG SEKTA NG RELIHIYON AY MAY AUTHORITY O LICENSE NA MAGKASAL KUNG SILA AY MAY CERTIFICATE OF REGISTRATION OF AUTHORITY TO SOLEMNIZE MARRIAGE (CRASM) NA ISSUED NG NATIONAL STATISTICS OFFICE (NSO) AT KUNG WALA SILA NITO AY NULL AND VOID ANG KASAL. 

KUNG ANG MGA KINASAL AY HINDI MIYEMBRO NG SEKTA/RELIHIYON NA KINABIBILANGAN NG TAONG NAGKASAL O NG SOLEMNIZING OFFICER NGUNIT ISA O SILANG DALAWA NA KINASAL AY NANINIWALANG MABUTI NA MAY KAPANGYARIHAN O AUTHORITY NA MAGKASAL, ANG NASABING KASAL AY VALID AT MAY BISA AYON SA BATAS NA KUNG TAWAGIN  “GOOD FAITH MARRIAGE”.

Meron nagtanong sa E-Lawyers Online kung ang kasal daw ba nila sa isang ministro ay may bisa o epektibo dahil hindi naman siya kasama sa sekta o religion ng nasabing ministro na nagkasal. Ganito ang question ng isang reader ng E-Lawyers Online:

“Attorney, pumunta po kami sa City Hall at nagpakasal at ang nagkasal sa amin ay isa daw ministro ng isang Christian Sect. Hindi naman po kami miyembro ng nasabing relihiyon pero just the same ay tinuloy namin ang aming kasal knowing namin na meron naman siguro siya na karapatan na magkasal. Ngayon po ay hiwalay na kami, pwede ko po ba ito magamit na ground sa annulment of marriage sa korte?”

Nasa Article 7 ng Family Code na ang mga tao na pwedeng magkasal ay ang mga sumusunod:

1) kasalukuyang nanunungkulan mga huwes o judge sa kanilang jurisdiction;

2) pari, rabbi, imam, or minister ng anumang sekta ng simbahan o relihiyon na may pahintulot nito at registrado sa civil registrar general at gumaganap sa kanyang tungkuling nasusulat at kailangan isa sa ikakasal ay miyembro ng nasabing relihiyon o simabahan provided that that at least one of the contracting parties belongs to the solemnizing officer’s church or religious sect;

3) ship captain or airplane chief, kung ang isa sa ikakasal ay malapit nang mamatay;

4) military commander of a unit kung saan may naka-assign na chaplain pero wala ito habang may military operation at kung saan isa sa ikakasal ay malapit nang mamatay

5) consul-general, consul or vice-consul kung nasa ibang bansa ang ikakasal.

Ang Mayor ng municipality at city ay may power na magkasal o magsolemnize ng marriage under Section 444 (b) (xviii) ng Local Government Code at ang kinasal niya ay valid katulad ng kasal sa pari, minister at judge. Pero ang kailangan na siya ang personal na magkasal at hindi ang Administrator o Secretary niya. Ang Vice Mayor ay hindi rin pwede na magkasal unless siya ang Acting Mayor sa araw ng kasal. Wala ring power na magkasal ang governor, congressman at mga konsehal. Kung may kamalian sa pagkakasal sa mga taong nabanggit, ito ay ground sa annulment of marriage.

Ang kasal sa pari, judge, ministro, imam, consul, ship captain at military commander ay pare-pareho ang epekto nito at walang pagkakaiba ito pagdating sa legal na epekto at obligasyon ng mag-asawa at sa epekto ng kasal. Kung kayo ay ikinasal ng tao na wala dito sa listahan, ang inyong kasal ay invalid at ito ay pwedeng gamiting ground sa annulment of marriage.

Bukod diyan, kailangan din na may authority ang nagkasal sa mag-asawa. Usually, ang mga judge o consul ay mga appointed public officials at hindi na kailangan ang NSO license upang magkasal dahil ang license nila na magkasal ay automatic na kasama na sa kanilang pagiging judge o consul. Pero ang pari, rabbi, imam, or minister ng anumang sekta ng simbahan o relihiyon ay kailangang kumuha ng Certificate of Registration for Authority to Solemnize Marriage (CRASM) sa National Statistics Office (NSO). Ang solemnizing officer ay may CRASM o may authority to solemnize marriage kung meron siya License Number na nakalagay sa marriage contract na kaniyang napirmahan. Pwede ninyong macheck sa NSO’s Solemnizing Officer Information System sa internet by logging on to sois.census.gov.ph. kung may authority ang solemnizing officer ng kasal nyo. Kung walang authority or license ang solemnizing officer ng kasal ng mag-asawa, ang kasal o marriage ay null and void.

Nasa Article 3 ng Family Code na ang mga FORMAL REQUIREMENTS upang magkabisa ang kasal ay: (1) Authority of the solemnizing officer; (2) A valid marriage license except in the cases provided for in Chapter 2 of this Title; and (3) A marriage ceremony which takes place with the appearance of the contracting parties before the solemnizing officer and their personal declaration that they take each other as husband and wife in the presence of not less than two witnesses of legal age. Ang kawalan ng CRASM o ang authority to solemnize marriage ng nagkasal sa mag-asawa ay pwedeng gamitin na ground sa declaration of nullity  of marriage/annulment of marriage.

May epekto nga ba kung ang isa or pareho sa kinasal ay hindi nabibilang na miyembro ng sekta o relihiyon na kinabibilangan ng taong nagkasal?

Laging may presumption ang batas na valid ang kasal kung kaya ang epekto na ang isa or pareho sa kinasal ay hindi nabibilang na miyembro ng sekta o relihiyon na kinabibilangan ng taong nagkasal ay hindi magagamit bilang ground para ipawalang bisa ang kasal. May tinatawag sa Family Code na “good faith marriages” kung saan ang isang kasal ay considered na valid at effective kung isa or pareho sa kinasal ay niniwalang mabuti na ang nagkasal sa kanila ay may authority o kapangyarihan na magkasal. Ito ay nasa Article 35 (2) ng Family Code:

Art. 35. The following marriages shall be void from the beginning:

(2) Those solemnized by any person not legally authorized to perform marriages unless such marriages were contracted with either or both parties believing in good faith that the solemnizing officer had the legal authority to do so;

Dahil sa batas na ito, ang burden of proof para patunayan na ang kasal o marriage was not made in good faith ay nasa petitioner at kailangan na patunayan na solemnizing officer ay walang authority na magkasal.

Kung gusto nyo na magkonsulta tungkol sa annulment of marriage at kailangan na mga dokumento nito, register at my website at www.e-lawyersonline.com.

Visit and also like my FB page E-Lawyers Online. Ito ang link http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online.


Leave a Reply