Sponsored Links
Advertisement

May Epekto Ba Ang Hindi Pagpirma Ng Magulang Sa Marriage Contract?


ANG HINDI PAGPUNTA NG MAGULANG NG KINASAL SA ARAW NG KASAL O KAWALAN NG PIRMA NG MAGULANG SA MARRIAGE CONTRACT AY HINDI NAKAKAAPEKTO SA BISA NG KASAL AT HINDI ITO GROUND SA ANNULMENT OF MARRIAGE. ANG PIRMA NG MAGULANG O TINATAWAG NA “PARENTAL CONSENT” BAGO IKASAL AY KAILANGAN LANG KUNG ANG IKAKASAL AY MAY EDAD NA 18 UP TO 20 YEARS OLD. KUNG KAYA ANG 21 YEARS OLD PATAAS NA KINASAL AY HINDI NA KAILANGAN ANG PARENTAL CONSENT.

ANG MAHALAGA SA ISANG KASAL AY ANG PAGKAKAROON NG MARRIAGE CEREMONY O PALITAN NG “I DO” NG MAG-ASAWA SA HARAP NG PARI, MINISTRO, IMAM O JUDGE AT SA HARAP NG DALAWANG WITNESSES NA NASA WASTONG GULANG. KUNG WALANG GANITONG MARRIAGE CEREMONY O ANG TINATAWAG NA KASAL SA PAPEL O KASAL NA NIREHISTRO LANG SA NSO O LOCAL CIVIL REGISTRAR, ITO AY ISANG VOID MARRIAGE NA PWEDENG IPA-ANNUL SA KORTE.

Marami akong na-encounter na humingi ng payo sa E-Lawyers Online at nagtatanong kung ang kasal ba nila ay valid o may bisa dahil wala ang magulang nila ng sila ay ikasal o hindi pumirma ang magulang nila sa marriage contract nila:

“Atty.! May bisa po ba ang kasal ko dahil hindi naman pumunta doon ang magulang ko?”

“Atty.! Hindi po pumirma ang magulang ko sa marriage contract/certificate naming mag-asawa, ito ba ay may epekto sa bisa ng aming kasal?”

Walang batas sa Pilipinas at lalo na sa Family Code na kailangan ang presence ng magulang sa marriage ceremony upang maging mabisa ang isang kasal. Wala ring batas sa Family Code na kailangan ang pirma ng magulang sa marriage contract ng mag-asawa upang magkaroon ng bisa ang kanilang kasal. Ang pirma ng magulang o ang tinatawag na “parental consent” ay nagiging required lamang kung ang ikinakasal ay 18 years old hanggang 20 years old. Kung kaya ang tao na ikakasal na 21 years old pataas ay hindi na kailangan ang pirma ng magulang.

Ang walang parental consent o pagpapayag ng magulang ng isang 18 years old but below 21 years old na kinasal ay pwedeng gamitin na ground sa annulment ng marriage. Pero kung ang ikinasal ay nakisama bilang mag-asawa sa iisang bubong ng umabot na siya sa gulang na 21 years old, hindi na siya pwede magfile ng annulment. Kung hindi naman niya ito ginawa, kailangan na ang annulment ay maisampa sa korte sa loob ng limang (5) taon mula sa pag attain niya ng edad na 21 years old. Ang annulment ground na ito ay pwedeng i-file sa korte ng ikinasal na walang parental consent o ng magulang na hindi nagbigay ng consent.

Aside from the requirement of parental consent para sa ikakasal na 18-20 years old, ang mahalaga lamang para maging mabisa ang kasal, among others, ay ang marriage ceremony o may naganap na palitan ng “I do” sa pagitan ng mag-asawa sa harap ng solemnizing officer o nagkasal at sa dalawang witness na nasa wastong gulang. Ayon sa Article 3 (3) ng Family Code, isa sa mga formal requirements ng isang valid na marriage ay ang pagkakaroon ng “marriage ceremony” kung saan sabay na humaharap ang ikakasal ng personal sa solemnizing officer o sa magkakasal tulad ng pari, judge, ministro at nagbibigay sila ng personal declaration na they take each other as husband and wife in the presence of not less than two witnesses of legal age. Kung wala ang ganitong formal requirement ng marriage, ito ay void ab initio at pwedeng mapawalang bisa sa korte.

Kung gusto nyo na magkonsulta tungkol sa tamang pagpapakasal at kailangan na mga dokumento nito o sa tamang proseso ng annulment, register at my website at www.e-lawyersonline.com.

Visit and also like my FB page E-Lawyers Online. Ito ang link http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online.


Leave a Reply