Sponsored Links
Advertisement

May Karapatan Ba Na Magmana Kung Verbal Ang Usapan?


“MAY KARAPATAN KA BA MAGMANA KUNG VERBAL LAMANG O SALITA LAMANG NA PINAPAMANA SA IYO ANG ISANG PROPERTY?”

ANG PAGMAMANA NG ARI-ARIAN AY NANGYAYARI LAMANG SA PAMAMAGITAN NG LAST WILL AND TESTAMENT (TESTATE SUCCESSION) O KUNG WALA ITO AY ANG PAGSUNOD SA BATAS NG PAGMAMANA O LEGAL SUCCESSION (INTESTATE SUCCESSION) O ANG KUMBINASYON NG DALAWA. HINDI PUMAPAYAG ANG BATAS SA VERBAL O ORAL SUCCESSION AT ANG ANUMANG SALITA NG NAMATAY TUNGKOL SA GINAWA NIYANG PAGMAMAMANA AY WALANG EPEKTO SA BATAS AT HINDI PWEDENG GAMITIN LABAN SA LEGAL NA TAGAPAGMANA NG ARI-ARIAN NG NAMATAY.

May nagtatanong sa E-Lawyers Online kung ano bang karapatan ng mga tao na pinamanahan ng namatay bago pa lang siya mamatay verbally o salita lamang. Ganito question ng reader:

“Hello atty. Yong tito ko po ng nabubuhay pa ay pinamana na sa akin ang 2 hectare na lupa niya sa province ngunit wala kasulatan, kumbaga ay salita lamang po pero alam naman ng mga anak niya. Ngayon po ay patay na siya kaya kinuha ko na po ang lupa pero tutol ang mga anak niya. Ano po ba right ko sa lupa? Valid po ba ang pagmamana ko?”

Ayon sa Article 774 ng New Civil Code, ang “Succession” o “Pagmamana” ay isang paraan ng pagmamay-ari kung saan ang ari-arian, karapatan at obligasyon sa hangganan ng mana ng tao ay nalilipat sa pagkamatay ng isang tao sa pamamagitan ng “will” o kasulatan ng huling habilin o ayon sa itinakda ng batas.

Article 774. Succession is a mode of acquisition by virtue of which the property, rights and obligations to the extent of the value of the inheritance, of a person are transmitted through his death to another or others either by his will or by operation of law. (n)

Ayon sa Article 778 ng New Civil Code, ang pagmamana ng property ay may tatlong klase (1) sa pamamagitan ng nakasulat na last will and testament o tinatawag na testamentary succession; (2) sa pamamagitan ng batas sa succession or legal or intestate succession kung saan kahit wala nakasulat ay pinamimigay ito sa mga compulsory heir o mga tagapagmana na tinakda ng batas kahit wala last will and testament; or (3) Mixed o pinagsamang last will and testament at operation of law kung ang isa sa mga provision ng nakasulat ay invalid, ang nakasulat sa batas ang masusunod.

Article 778. Succession may be:

(1) Testamentary;

(2) Legal or intestate; or

(3) Mixed. (n)

Article 779. Testamentary succession is that which results from the designation of an heir, made in a will executed in the form prescribed by law. (n)

Article 780. Mixed succession is that effected partly by will and partly by operation of law. (n)

Malinaw sa batas na walang pinapayagan na oral o verbal succession ng ari-arian ng namatay. Nagkakaroon lamang ang mga tagapagmana ng karapatan sa ari-arian ng namatay kung may nakasulat sa last will and testament o kung wala nito ay sila ay isa sa mga compulsory heirs o mga itinakda ng batas bilang sapilitang tagapagmana dahil sila ay immediate family ng namatay.

Ganun din, ang karapatan na ito na namana ay nakukuha lamang sa pagkamatay ng may-ari.

Article 777. The rights to the succession are transmitted from the moment of the death of the decedent. (657a)

Kung kaya ang karapatan sa mana ng magulang ay makukuha lamang kung namatay na ang magulang at hindi ito makukuha habang buhay pa sila. Ang mga magulang ay may karapatan na ibenta o isangla ang ari-arian nila habang sila ay nabubuhay kahit walang consent o pagpayag ng kanilang tagapagmana dahil wala pa silang karapatan dito.

Katulad ng question ng nasabing reader, siya ay walang karapatan na magmana sa ari-arian na pinangako sa kanya ng kanyang tiyo habang nabubuhay pa dahil ito ay sinasabing verbal o oral donation na walang bisa sa batas. Hindi rin siya matatawag na compulsory heir dahil merong naiwang mga anak ang tiyo niya na nag-exclude sa kanya bilang compulsory heir. Although may karapatan ang tiyo na ibigay ang lupa habang buhay pa siya sa reader, ang paraan ng pagbibigay dito ay invalid.

Kung gusto nyo na magkonsulta tungkol sa mana o inheritance at kailangan na dokumento dito, register at my website at www.e-lawyersonline.com.

Visit and also like my FB page E-Lawyers Online. Ito ang link http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online.


Leave a Reply