Sponsored Links
Advertisement

May Parusa Ba Ang Pagkakalat Ng Intriga Sa Social Media?


“ATTY., MAY PARUSA PO BA ANG PANG-IINTRIGA SA FACEBOOK?”

ANG PANG-IINTRIGA SA ISANG TAO O PAGGAWA NG ISANG INTRIGA LABAN SA ISANG TAO SA TWITTER, FACEBOOK AT IBA PANG SOCIAL NETWORKING SITES AY PINAGBABAWAL NG BATAS AT PWEDENG PAGBAYARIN NG DANYOS O DAMAGES SA DINULOT NITONG EPEKTO SA PAMILYA. KUNG ANG PANG-IINTRIGA AY NAKAKASIRA NG KARANGALAN O PURI NG ISANG TAO, ITO AY MAY PARUSANG KULONG.

Kalimitan na tanong sa E-Lawyers Online ay ang problema ng pangiintriga ng tao laban sa isang tao. Ito ba ay pinagbabawal ng batas at may karampatang parusa? Ganito ang question ng isang reader ng E-Lawyers Online:

“Attorney, meron po ako kakilala na iniintriga ako sa Facebook na may kabit daw ako ng kapitbahay namin at ito ay nakarating sa aking mister sa abroad at nag-aaway na kami. Ano po ba dapat ko ikaso sa kanya?”

Ano ba ang tinatawag na “intriga”? Ito ay gawain ng isang tao na hindi hayagan ng pag-aakusa ng isang masamang gawain laban sa isang tao ng walang basehan at nagbibigay ng ideya sa publiko na ang nasabing masamang gawain ay posibleng kanyang ginawa.

Nasa Article 26 ng New Civil Code on Human Relations ay nagsasabi na ” ang lahat ng tao ay dapat irespeto ang dignidad, personalidad, privacy o pagsasarili at kapanatagan ng pag-iisip o peace of mind ng kanyang kapit-bahay at ng ibang tao. Ang mga sumusunod at katulad na gawain na hindi matatawag na krimen pero pwedeng panggalingan ng karapatan upang magsampa ng kaso at pagbayarin ng danyos at iba pang pagbabawal ay:

(1) Pagsilip (Prying) sa privacy ng katabing bahay o tirahan:

(2) Pakikialam (Meddling) o pagdisturbo (disturbing) ang pribadong buhay o family relation of another;

(3) Pangiintriga (Intriguing) upang layuan ang isang tao ng kanyang mga kaibigan;

(4) Pangbubwisit (Vexing) o panghahamak/pangaalipusta (humiliating) ng isang tao dahil sa kanyang religious beliefs, estado sa buhay, lugar ng kapanganakan, physical defect, or other personal condition.

Paano naman kung ang pang-iintriga ay may kasamang pagsira sa karangalan o puri ng isang tao at ito ay ginawa sa Facebook o social media?

Ang pang-iintriga sa karangalan ng isang tao sa pamamagitan ng tsismis o post sa Facebook, Twitter o iba pang social networking sites sa internet ay isang krimen kung saan meron itong parusang kulong. Kung ang tsismis o post sa Facebook, Twitter o iba pang social networking sites ay may pangunahing layunin upang siraan o madungisan ang karangalan at reputasyon ng isang tao, ito ay pumapasok sa krimen na “Intriguing Against Honor”.

Nasa Article 364 ng Revised Penal Code of the Philippines ay nagsasabi na “Intriguing against honor. — The penalty of arresto menor (1 day to 30 days of imprisonment) or fine not exceeding 200 pesos shall be imposed for any intrigue which has for its principal purpose to blemish the honor or reputation of a person.”

Ang pang-iintriga sa Facebook at iba pang social networking sites ay pwedeng gamitin na electronic evidence. Ang Republic Act No. 8972 known as E-Commerce Law at ang Supreme Court Administrative Matter No. 01-7-01-SC.- Re: Rules on Electronic Evidence ay nagsasabi na ang email, text or private message ay isang electronic evidence at katumbas ng isang documentary evidence. Kung kaya ang pag-amin ng tao sa isang email, text, chat or private message sa Facebook ay isang evidence na pwedeng gamitin sa korte laban sa nagsend nito at ito ay pwedeng ipresenta sa korte sa pamamagitan ng affidavit of evidence at pagpapakita ng nasabing email, text, chat or private message sa Facebook sa loob ng korte. Ganon din ang mga pictures, video at mga audio recording or chat conversation ay mga electronic evidence din.

Kung gusto nyo magtanong ukol sa batas ng Human Relations at pagkuha ng danyos dahilan sa pagviolate nito o sa kasong intriguing against honor, register at my website at www.e-lawyersonline.com.

Visit and also like my FB page E-Lawyers Online. Ito ang link http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online.

 


Leave a Reply