Sponsored Links
Advertisement

May Porsiento Bang Sinusunod Ang Batas Para Sa Suporta Ng Bata?


“ATTY., ANONG PORSIYENTO BA NG SAHOD NG TATAY ANG DAPAT IBIGAY DAPAT PARA SA SUPORTA SA PAMILYA AT SA MGA BATA?”

“MAY PERCENTAGE BA NA SINUSUNOD ANG BATAS PARA SA SUPORTA NG BATA?”

ANG BATAS AY WALANG FIX NA AMOUNT O FIX NA PERCENTAGE NA TINATAKDA NA DAPAT IBIGAY NG ISANG MAGULANG SA KANYANG PAMILYA AT MGA ANAK. ANG AMOUNT O HALAGA NG SUPORTA SA ANAK NG MGA MAGULANG AY DEPENDE SA FINANCIAL CAPACITY O KAKAYAHAN NG MAGULANG NA MAGSUSUPORTA AT DEPENDE SA PANGANGAILANGAN O NEEDS NG ANAK. ANG AMOUNT NG SUPORTA NA NAPAGKASUNDUAN NG MAGULANG PARA SA PAMILYA AT ANAK O ANG AMOUNT NG SUPORTA NA NAFIX NG KORTE AY ANYTIME AY PWEDENG BAGUHIN AT HINDI PWEDENG MAGING FINAL DAHIL ITO AY PWEDENG LUMAKI O LUMIIT DEPENDE SA FINANCIAL CAPACITY O KAKAYAHAN NG MAGULANG NA MAGSUSUPORTA AT DEPENDE SA PANGANGAILANGAN O NEEDS NG ANAK. 

Marami ang nagtatanong sa E-Lawyers Online kung anong percentage ng sweldo ng magulang ang dapat ibigay para sa suporta sa kanyang mga anak at kung may nakagawian na siya na percentage ay pwede ba itong baguhin o liitan o lakihan. Ganito ang question ng isang reader ng E-Lawyers Online:

“Hi po atty, ilang porsiyento po ba ang karapatan namin sa sweldo ng asawa ko para sa suporta namin ayon sa batas?”

“Atty., seaman po ang asawa ko at dati ay may allotment kami na 50% ng sweldo. Ngayon po ay land-based na siya ay 30% na lang sweldo niya, pwede po ba ako magreklamo?”

Wala po sa batas natin, sa New Civil Code o Family Code of the Philippines man, na tinatakdang porsiyento na dapat kunin sa sweldo o income ng magulang bilang suporta para sa pamilya at mga anak. In fact, ang amount po ng suporta ay hindi pwede i-fix ng mga magulang sa iisang amount o percentage lamang at anumang compromise agreement dito ay null and void under Article 2035 ng New Civil Code. Sinasabi sa batas under Art. 2035, any compromise on future support shall be void.

Ano ba ang “SUPPORT” na tinatawag? Ayon sa Article 194 ng Family Code, ang “support” ay binubuo ng food, dwelling/bahay, clothing, medical attendance, education and transportation ng naayon sa kakayahang pinansiyal ng pamilya kasama na ang schooling or training for some profession, trade or vocation, even beyond the age of majority. Transportation shall include expenses in going to and from school, or to and from place of work. Ibig sabihin, ang support ay depende sa kakayahang pinansiyal ng pamilya kung kaya ang luho ng isang asawa o anak ay hindi pwedeng isama sa paghingi ng suporta.

Dahil ang bawat pamilya ay may kakaibang pangangailangan at kapasidad sa suporta kaya ang batas ay hindi nagfix ng amount ng suporta. Makikita sa Article 201 at 202 ng Family Code na ang amount ng suporta ay nagbabago depende sa kapasidad ng magulang at needs ng susuportahan.

Art. 201. The amount of support, in the cases referred to in Articles 195 and 196, shall be in proportion to the resources or means of the giver and to the necessities of the recipient.

Art. 202. Support in the cases referred to in the preceding article shall be reduced or increased proportionately, according to the reduction or increase of the necessities of the recipient and the resources or means of the person obliged to furnish the same.

Kahit ang desisyon ng korte na i-fix ang amount ng suporta, ang sinusuportahan ay anytime pwedeng bumalik sa korte para itaas ang suporta kung nararapat at ganun din naman ang nagsusuporta, pwede siya bumalik sa korte para pababain ang suporta kung ang capacity at needs ay nararapat sa pagbaba ng suporta.

Malinaw ayon sa Article 201 ng Family Code ang suporta o sustento ng magulang sa anak ay depende sa capacity o kakayahan ng magulang at depende sa pangangailangan o necessity ng anak. Nasa Article 202 na ang sustento o suporta sa anak ay pwedeng taasan oh babaan depende sa pag-taas o pag-baba ng kakayahan ng magulang o pangangailangan ng anak.

Kung walang maganda at legal na dahilan ang isang magulang sa hindi pagbibigay ng suporta sa anak, ito ay isang krimen na “economic abuse. Ang R.A. 9262 otherwise known as Anti-Violence against Women and their Children Act ay nagpaparusa ng kulong sa hindi pagbibigay ng lalaki ng suporta sa kanyang asawa o kinakasamang babae (kalive-in) at kanilang mga anak at ito ay tinatawag na “economic abuse”. Ito ay naiiba sa “psychological abuse” o “physical abuse” na karampatang kaparusahan din. Ang krimen na ito ay applicable sa mag-asawa o magkalive-in, kasal man o hindi, kung saan merong anak sila. Kasama dito ang pagpaparusa sa hindi pagbibigay ng lalaki ng sapat o maayos na suporta sa kanyang asawa o kinakasamang babae at kanilang mga anak.

Ang krimen na ito ay pinaparusahan dahil ito ay isang uri ng “economic abuse” kung saan nalilimitahan at nakokontrol ang malayang paggalaw ng isang babae gawa ng ginagawa ng lalaki. Ang sitwasyong ito ay nakasaad sa Section 4 (e) ng R.A.9262 bilang isang uri ng “economic abuse” na magbibigay ng mental o emosyonal na pagdurusa sa biktima. Ang sinumang asawa o kasamang lalaki ang gumawa nito ay pinaparusahan ng prision correcional (6 months – 6 years imprisonment).

Kung gusto nyo na magkonsulta tungkol sa suporta o sustento ng magulang o Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Childr, register at my website at www.e-lawyersonline.com.

Visit and also like my FB page E-Lawyers Online. Ito ang link http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online.


Leave a Reply