Sponsored Links
Advertisement

Pwede Bang Ipakansela Ang Birth Certificate Ng Bata Na Hindi Totoong Anak Ng Tatay Namin?


“ATTY., PWEDE BANG IPAKANSELA ANG BIRTH CERTIFICATE NG ISANG BATA NA HINDI TOTOONG ANAK NG TATAY NAMIN?”

ANG MGA TAGAPAGMANA NG ISANG NAMATAY AY MAY KARAPATAN NA HINDI ISALI SA PAGMAMANA ANG MGA TAO NA WALANG DIREKTANG KAUGNAYAN SA DUGO NG KANILANG TATAY NGUNIT KAILANGAN NILA ITONG GAWIN SA PAMAMAGITAN NG PATERNITY CASE. ANG PATERNITY CASE AY ISANG PETITION SA KORTE KUNG SAAN ANG ASAWANG LALAKI O TAGAPAGMANA NITO AY HUMIHILING NA IDEKLARA NA ANG ISANG BATA AY HINDI NIYA ANAK AT IPAWALANG BISA ANG BIRTH CERTIFICATE KUNG SAAN SIYA ANG NILAGAY NA AMA NITO. KAHIT PATAY NA ANG TATAY NA NAKAREHISTRO SA BIRTH CERTIFICATE NG BATA, PWEDE PA RIN NA IPAKANSELA NG KANYANG MGA TAGAPAGMANA ANG NASABING BIRTH CERTIFICATE NG NAAYON SA BATAS.

ANG PATERNITY CASE AY KAILANGAN MAISAMPA AGAD SA LOOB NG ONE YEAR MULA SA PAGKADISKUBRE NG KAPANGANAKAN O REHISTRO NG BATA KUNG ANG REHISTRO AY GINAWA SA CITY O MUNICIPALITY NAKATIRA ANG ASAWANG LALAKI O TGAPAGAMANA, O TWO YEARS, KUNG HINDI NAKATIRA ANG ASAWANG LALAKI O TAGAPAGMANA SA PINAGREHISTROHAN AT THREE YEARS NAMAN KUNG NASA ABROAD ANG LALAKI. KUNG HINDI NAGSAMPA NG PATERNITY CASE, ANG BATA AY MAGKAKAROON NG PANTAY NA KARAPATAN NG MGA TUNAY NA ANAK NG ASAWANG LALAKI.

Isa sa mga problema na dinulog sa E-Lawyers Online ay ang tungkol sa mga claim sa mana ng isang namatay na hindi malinaw kung siya ba ay totoong anak ng namatay at kung ano ang dapat gawin ng mga tagapagmana. Ganito ang problem ng isang reader ng E-Lawyers Online:

“Atty., hello po. Kami po ay 3 magkakapatid at kamamatay lang ng tatay namin. Ngayon po ay may biglang lumitaw na 2 bata na ang sabi ng nanay nila ay anak ng tatay namin. May pirma daw ang tatay namin pero hindi kami naniniwala dahil malabong na-anakan siya ng tatay namin. Pwede po ba namin ipawalang bisa ang birth certificate ng mga bata na yon?”

Ang birth certificate ay isang public record at ang mga nakalagay na information dito katulad ng name ng father ay prima facie o unang pagtingin na ebidensiya ng nasusulat dito. Ang pangalan ng tatay na nakalagay sa birth certificate ay presumed na totoong tatay ng bata hanggat hindi ito napapatunayan sa korte na hindi siya ang ama. Kung kaya, ang pagkakaroon ng birth certificate na kung saan ang tatay ay hindi ang totoong tatay nito ay nakakapekto sa nasabing lalaki dahil magkakaroon siya ng tagapagmana sa isang bata na hindi niya tunay na anak to the prejudice ng kanyang totoong compulsory heirs. Ang mga tunay na anak ng asawang lalaki ay magkakaroon ng kahati sa mana ng ari-arian dahil makikihati ang isang bata na hindi naman tunay na anak ng kanilang ama.

Art. 170. The action to impugn the legitimacy of the child shall be brought within one year from the knowledge of the birth or its recording in the civil register, if the husband or, in a proper case, any of his heirs, should reside in the city or municipality where the birth took place or was recorded.

If the husband or, in his default, all of his heirs do not reside at the place of birth as defined in the first paragraph or where it was recorded, the period shall be two years if they should reside in the Philippines; and three years if abroad. If the birth of the child has been concealed from or was unknown to the husband or his heirs, the period shall be counted from the discovery or knowledge of the birth of the child or of the fact of registration of said birth, whichever is earlier. (263a)

 Kung kaya ang Family Code ay nagbibigay ng karapatan sa asawang lalaki na magsampa ng paternity case sa korte upang ideklara na ang isang bata ay hindi niya tunay na anak at ipawalang bisa ang birth certificate na nirehistro na siya ang nakalagay na ama nito. Ayon sa Article 170 ng Family Code, ang asawang lalaki o tagapagmana nito ay pwedeng magsampa sa korte ng petition o complaint upang upang ideklara na ang isang bata ay hindi niya tunay na anak at ipawalang bisa ang birth certificate na nirehistro na siya ang nakalagay na ama nito sa loob ng one year mula sa pagkakaalam o knowledge of the birth o kapanganakan ng bata or ng pagrehistro nito sa local civil register, kung ang husband or, in a proper case, any of his heirs, ay nakatira sa city or municipality kung saan pinanganak o nirehistro ang bata. Kung hindi naman at nasa ibang lugar sila sa Philippines, meron silang two years na magsampa at kung nasa abroad naman, meron silang three years. Kung ang kapanganakan o rehistro ng bata ay tinago sa asawang lalaki o tagapagmana nito, ang period na nasabi sa itaas ay magsisimula sa pagkakaalam ng kapanganakan o pagkadiskubre rehistro ng bata, anuman ang mauna sa kanila. Kung ang asawang lalaki o tagapagmana nito ay hindi nagsampa ng paternity case ng naayon sa nasabing mga period, ang bata na nakarehistro ay may right na kapantay ng mga tunay na anak ng asawang lalaki sa suporta at mana.

Nasa Article 171 ng Family Code din na ang mga tagapagmana ay pwedeng magfile ng paternity case para ipawalang bisa ang birth certificate with respect sa paternity ng bata sa mga sumusunod na circumstances:

Art. 171. The heirs of the husband may impugn the filiation of the child within the period prescribed in the preceding article only in the following cases:

(1) If the husband should died before the expiration of the period fixed for bringing his action (kung namatay na ang sinasabing tatay bago mawala ang period na taning ng batas);

(2) If he should die after the filing of the complaint without having desisted therefrom (kung naisampa na ng tatay ang paternity case pero siya ay namatay na hindi ito inuurong); or

(3) If the child was born after the death of the husband (kung ang bata ay pinanganak pagkatapos mamatay ang tatay).

Kung hindi nafile ang paternity case, ang status ng bata ay mananatili at hindi siya pwede pagkaitan ng kanyang mana. Ayon sa Supreme Court case [Concepcion vs. Court of Appeals, G.R. No. 123450. August 31, 2005], “The status and filiation of a child cannot be compromised. Article 164 of the Family Code is clear. A child who is conceived or born during the marriage of his parents is legitimate. As a guaranty in favor of the child and to protect his status of legitimacy:

Kung gusto nyo na magkonsulta tungkol sa paternity case at kailangan na mga dokumento nito, register at my website at www.e-lawyersonline.com.

Visit and also like my FB page E-Lawyers Online. Ito ang link http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online.


Leave a Reply