Sponsored Links
Advertisement

Ang Ari-Arian Ba Na Mamanahin Ay Maaaring Isanla?


“MAY NAGSANGLA SA AKIN NG LUPA, SABI NIYA AY MAMANAHIN NIYA DAW ITO SA MAGULANG NYA. HINDI NA SIYA MAKABAYAD KAYA KINUKUHA KO NA PERO AYAW IBIGAY NG PARENTS NIYA. MAY BISA BA KONTRATA NAMIN ATTY.?”

ANG MAMANAHIN SA MAGULANG O FUTURE INHERITANCE AY HINDI PWEDENG ILAGAY SA KONTRATA O KAYA IBENTA, ISANGLA O IPAUPA NG TAGAPAGMANA AT ANG NASABING KONTRATA AY WALANG BISA. ANG PWEDE LAMANG NA KONTRATA NA PWEDENG PASUKIN TUNGKOL SA FUTURE INHERITANCE AY ANG KONTRATA NG MGA MAGULANG AT KANILANG TAGAPAGMANA NA HATIIN NA ANG MANA HABANG BUHAY PA ANG MAGULANG.

ANG MANA SA MAGULANG AY MAKUKUHA LAMANG KUNG SILA AY NAMATAY NA NGUNIT HABANG BUHAY SILA AY MERON SILANG KARAPATAN NA IBENTA ANG ARI-ARIAN NILA KAHIT WALANG CONSENT O PAGPAYAG ANG KANILANG MGA ANAK.

Maraming nagtanong sa E-Lawyers Online tungkol sa kontrata kung saan ang involved ay mga ari-arian na mamanahin pa lamang o future inheritance. Ano ba ang legal na status ng kontrata ng future inheritance? Ganito ang question ng isang reader ng E-Lawyers Online:

“Meron po ako mamanahin na isang pintong apartment at need ko money pero buhay pa magulang ko, pwede ko ba atty na isangla sa banko ang aking mamanahin sa magulang ko?”

Marahil ay may lumapit na sa iyo kung saan ibinebenta o isinasangla niya ang property na mamanahin niya sa magulang niya. Pwede ba yon?

Ayon sa Article 774 ng New Civil Code, ang “Succession” o “Pagmamana” ay isang paraan ng pagmamay-ari kung saan ang ari-arian, karapatan at obligasyon sa hangganan ng mana ng tao ay nalilipat sa pagkamatay ng isang tao sa pamamagitan ng “will” o kasulatan ng huling habilin o ayon sa itinakda ng batas.

Kung kaya ang karapatan sa mana ng magulang ay makukuha lamang kung namatay na ang magulang at hindi ito makukuha habang buhay pa sila. Ang mga magulang ay may karapatan na ibenta o isangla ang ari-arian nila habang sila ay nabubuhay kahit walang consent o pagpayag ng kanilang tagapagmana dahil wala pa silang karapatan dito.

Ang future inheritance ay hindi pwedeng isama sa isang kontrata ayon sa Article 1347 ng New Civil Code.

“ART. 1347. All things which are not outside the commerce of men, including future things, may be the object of a contract. All rights which are not intransmissible may also be the object of contracts.

No contract may be entered into upon future inheritance except in cases expressly authorized by law.

All services which are not contrary to law, morals, good customs, public order or public policy may likewise be the object of a contract.”

Dahil bawal ilagay sa isang kontrata ang future inheritance, ang nasabing kontrata ay walang bisa at hindi pwedeng ipatupad sa batas.

Bilang exception, ang future inheritance ay pwedeng isama sa isang kontrata kung ang kontrata ay sa pagitan ng magpapamana at ang kanyang mga tagapagmana para ito ay hatiin at ayusin habang siya ay buhay pa. Ito ay nasa Article 1080 ng New Civil Code:

“ART. 1080. Should a person make a partition of his estate by an act inter vivos, or by will, such partition shall be respected, insofar as it does not prejudice the legitime of the compulsory heirs.”

Kung gusto nyo na magkonsulta tungkol sa mana o inheritance at epekto ng annulment ng marriage sa mana ng mga bata at kailangan na dokumento dito, register at my website at www.e-lawyersonline.com.

Visit and also like my FB page E-Lawyers Online. Ito ang link http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online.

Kung gusto niyo naman ng video-chat consultation, magregister sa www.lexmeet.com.

All copyright of this post is reserved by Atty. Marlon P. Valderama and E-Lawyers Online. Sharing is allowed provided the author is acknowledged and clearly indicated.


Leave a Reply