Sponsored Links
Advertisement

Ang Lugar Ba Ng Kasal Ay May Epekto Sa Validity Ng Kasal?


“ATTY., VALID PO BA ANG KASAL NAMIN NA GINANAP SA RESTAURANT NG ISANG PARI AT HINDI SA SIMBAHAN? PAANO PO KUNG ANG JUDGE AY SA RESTAURANT DIN GINANAP ANG KASAL?”

ANG LUGAR NG KASAL NG ISANG KASAL PARI, MINISTRO AT IMAM AY WALANG TINATAKDANG LUGAR SA BATAS DAHIL ANG IMPORTANTE SA KANILA AY MAYROON SILANG AUTHORITY/LICENSE TO SOLEMNIZE MARRIAGE GALING SA CIVIL REGISTRAR GENERAL AT IN ACCORDANCE WITH THE LIMITS GRANTED BY THEIR SECT OR RELIGION. ANG LUGAR NAMAN NG JUDGE, CONSUL AT MAYOR AY KAILANGAN MAGANAP SA LUGAR KUNG SAAN MERON SILANG TERRITORIAL JURISDICTION. ANG KASAL SA JUDGE/HUWES AY DAPAT GANAPIN SA KANYANG KORTE KUNG SAAN MAYROON SIYA TERRITORIAL JURISDICTION AT KUNG HINDI AY PWEDE SIYANG KASUHAN NG ADMINISTRATIVE CASE PERO WALA ITONG EPEKTO SA VALIDITY NG KASAL. ANG KAWALAN NG AUTHORITY O LICENSE NG NAGKASAL SA MAG-ASAWA O SOLEMNIZING OFFICER AY GROUND SA DECLARATION OF NULLITY OF MARRIAGE DAHIL NULL AND VOID ANG KASAL. 

May nagtanong sa E-Lawyers Online kung ang lugar ba ng kasal ay may epekto sa validity ng kasal katulad ng kasal sa huwes o judge na ginanap sa restaurant o kasal sa pari na ginanap sa restaurant at hindi sa simbahan. Ganito ang tanong ng isang reader ng E-Lawyers Online:

“Atty., mabilisan po ang kasal namin at ito po ay ginanap sa isang restaurant at may pari na pumunta para ikasal kami. Pwede ko ba gamitin ground sa annulment of marriage ko?”

Nasa Article 7 ng Family Code na ang mga tao na pwedeng magkasal ay ang mga sumusunod:

1) kasalukuyang nanunungkulan mga huwes o judge sa kanilang jurisdiction;

2) pari, rabbi, imam, or minister ng anumang sekta ng simbahan o relihiyon na may pahintulot nito at registrado sa civil registrar general at gumaganap sa kanyang tungkuling nasusulat at kailangan isa sa ikakasal ay miyembro ng nasabing relihiyon o simabahan;

3) ship captain or airplane chief, kung ang isa sa ikakasal ay malapit nang mamatay;

4) military commander of a unit kung saan may naka-assign na chaplain pero wala ito habang may military operation at kung saan isa sa ikakasal ay malapit nang mamatay

5) consul-general, consul or vice-consul kung nasa ibang bansa ang ikakasal.

Ang lugar ng kasal kung ito ay nasolemnize ng isang pari, ministro o imam ay walang tinatakdang lugar ayon sa batas basta ang mahalaga ay may authority or license at ito ay ginawa ng naayon sa limitasyon o rule na binigay ng kanyang sekta o religion. Ang pari, rabbi, imam, or minister ng anumang sekta ng simbahan o relihiyon ay kailangang kumuha ng Certificate of Registration for Authority to Solemnize Marriage (CRASM) sa National Statistics Office (NSO). Dahil may license sila, ito ay nationwide ang epekto at kahit saan ay pwede silang magkasal subject to the rules ng kanilang relihiyon. Isang example ay ang kasal ng isang diocesan priest na pwede lamang magkasal sa kanyang dioses at hindi pwede sa ibang dioses unless makakuha siya ng permiso sa bishop ng ibang dioses.

Ang solemnizing officer ay may CRASM o may authority to solemnize marriage kung meron siya License Number na nakalagay sa marriage contract na kaniyang napirmahan. Pwede ninyong macheck sa NSO’s Solemnizing Officer Information System sa internet by logging on to sois.census.gov.ph. kung may authority ang solemnizing officer ng kasal nyo. Kung walang authority or license ang solemnizing officer ng kasal ng mag-asawa, ang kasal o marriage ay null and void. Kung ang kasal ay ginawa naman outside of diocese ng pari bilang example, ito ay walang epekto sa validity ng kasal.

Paano ang kasal sa judge, consul at mayor? Paano kung hindi sa korte kinasal o kaya sa ibang lugar?

Article. 8. The marriage shall be solemnized publicly in the chambers of the judge or in open court, in the church, chapel or temple, or in the office the consul-general, consul or vice-consul, as the case may be, and not elsewhere, except in cases of marriages contracted on the point of death or in remote places in accordance with Article 29 of this Code, or where both of the parties request the solemnizing officer in writing in which case the marriage may be solemnized at a house or place designated by them in a sworn statement to that effect. (57a)

Ayon sa Supreme Court case na Navarro vs. Domagtoy (A.M. No. MTJ-96-1088. July 19, 1996), walang epekto sa validity ng kasal kung ito ay ginanap outside sa territorial jurisdiction ng korte pero pwede kasuhan ng administratibo ang judge na gumawa nito.

“More importantly, the elementary principle underlying this provision is the authority of the solemnizing judge. Under Article 3, one of the formal requisites of marriage is the “authority of the solemnizing officer.” Under Article 7, marriage may be solemnized by, among others, “any incumbent member of the judiciary within the court’s jurisdiction.” Article 8, which is a directory provision, refers only to the venue of the marriage ceremony and does not alter or qualify the authority of the solemnizing officer as provided in the preceding provision. Non-compliance herewith will not invalidate the marriage.

A priest who is commissioned and allowed by his local ordinary to marry the faithful, is authorized to do so only within the area of the diocese or place allowed by his Bishop. An appellate court Justice or a Justice of this Court has jurisdiction over the entire Philippines to solemnize marriages, regardless of the venue, as long as the requisites of the law are complied with. However, judges who are appointed to specific jurisdictions, may officiate in weddings only within said areas and not beyond. Where a judge solemnizes a marriage outside his court’s jurisdiction, there is a resultant irregularity in the formal requisite laid down in Article 3, which while it may not affect the validity of the marriage, may subject the officiating official to administrative liability.”

Ang Mayor ng municipality at city ay may power na magkasal o magsolemnize ng marriage under Section 444 (b) (xviii) ng Local Government Code at ang kinasal niya ay valid katulad ng kasal sa pari, minister at judge. Pero ang kailangan na siya ang personal na magkasal at hindi ang Administrator o Secretary niya. Ang Vice Mayor ay hindi rin pwede na magkasal unless siya ang Acting Mayor sa araw ng kasal. Wala ring power na magkasal ang governor, congressman at mga konsehal. Ang Mayor ay dapat magkasal sa lugar kung saan meron siya territorial jurisdiction. Kung may kamalian sa pagkakasal sa mga taong nabanggit, ito ay ground sa annulment of marriage.

Malinaw sa Article 3 ng Family Code na ang mga FORMAL REQUIREMENTS upang magkabisa ang kasal ay: (1) Authority of the solemnizing officer; (2) A valid marriage license except in the cases provided for in Chapter 2 of this Title; and (3) A marriage ceremony which takes place with the appearance of the contracting parties before the solemnizing officer and their personal declaration that they take each other as husband and wife in the presence of not less than two witnesses of legal age. Ang kawalan ng CRASM o ang authority to solemnize marriage ng nagkasal sa mag-asawa ay pwedeng gamitin na ground sa annulment of marriage.

Kung gusto nyo na magkonsulta tungkol sa annulment of marriage at kailangan na mga dokumento nito, register at my website at www.e-lawyersonline.com.

Visit and also like my FB page E-Lawyers Online. Ito ang link http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online.


Leave a Reply