Sponsored Links
Advertisement

Ano Ang Nakasaad Sa Family Code Ng Pilipinas?


ANG PAMILYA ANG PANGUNAHING SOSYAL NA INSTITUSYON NG ATING BANSA KUNG KAYA ITO AY PINOPROTEKTAHAN SA PAGKASIRA, ITO AY NASASAKOP NG BATAS AT WALANG KAGAWIAN (CUSTOM), UGALI (PRACTICE) O KASUNDUAN (AGREEMENT) NA MAKAKASIRA SA PAMILYA ANG PINAPAYAGAN NG BATAS. KUNG KAYA ISANG REQUIREMENT NG BATAS, PARTICULARLY ARTICLE 151 NG FAMILY CODE NA BAGO MAGKAROON NG DEMANDAHAN SA MAGKAKAPAMILYA, KAILANGAN MUNA IPAKITA NA MAY GINAWANG MASIKAP NA PAKIKIPAGKASUNDO O KOMPROMISO NG DALAWANG PARTIDO BAGO PUMUNTA SA KORTE AT KUNG WALA NITO AY KAAGAD NA MADIDISMISS ANG KASO.

KATULAD NG PAMILYA NA NASA SABSABAN NA ATING PINAGDIDIWANG TUWING KAPASKUHAN, SANA AY LAGING MAMAYANI SA ATING MGA PAMILYA ANG PAG-IBIG, KAPAYAPAAN AT KATARUNGAN.

MULA SA BUMUBUO NG E-LAWYERS ONLINE AT VALDERAMA LAW OFFICE, BINABATI NAMIN KAYO NG MALIGAYANG PASKO AT MANIGONG BAGONG TAON.

Sa pamilyang Filipino, marami ang mga kagawian o kaugalian na pinagsisimulan ng pag-aaway ng pamilya. Isa na dito ay ang hindi pantay na turing sa pagitan ng anak na lalaki at babae at ang kaugalian na ibigay ang mas malaking parte sa panganay at ang maliit na parte sa bunso o nakakabatang kapatid. Ang mga ganitong kagawian o kaugalian ay hindi pinapayagan ng batas o Family Code.

Nasa Article 149 ng Family Code na ang pamilya ay ang pundasyon ng bansa na pangunahing sosyal na institusyon na kung saan ito ay public policy na kinakalinga at pinoprotektahan kung kaya ang relasyon ng magkakapamilya ay nasasakupan at pinamumunuan ng batas at walang kagawian o kaugalian o kasunduan na makakasira sa pamilya ang pinapayagan ng batas. Ang family relation na pinoprotektahan ng batas ay sa pagitan ng mag-asawa, anak at magulang at magkakapatid, whether of the full or half-blood.

Ang anumang kagawian o kaugalian na nakakasira sa pamilya ay pinagbabawal at hindi pinapayagan ng batas ngunti ang mga ito ay kung minsan nagiging ugat ng away sa pagitan ng magkakapamilya. Dahil pinoprotektahan ng batas ang pamilyang Filipino, nasa Article 151 ng Family Code na walang demandahan o kasuhan sa korte ang pwedeng tumuloy sa pagitan ng mga miyembro ng iisang pamilya kung walang nakalagay sa habla o complaint na bago isampa ang kaso ay merong ginawang maalab na pagsisikap ang mga nagsampa upang makapagkompromiso o makipagkasundo o gumawa ng paraan para pag-usapan muna ang problema at ang nasabing pagsisikap o pagtatangka ay hindi nagtagumpay. Kung walang ginawang anumang hakbang ang nagsampa ng kaso maalab na pagsisikap ang mga nagsampa upang makapagkompromiso o makipagkasundo o gumawa ng paraan para pag-usapan muna ang problema, ang kanyang complaint o habla ay idi-dismiss ng korte. Pero ang kaso ng annulment, legal separation o iba pang kaso na hindi pwedeng ikompromiso o pagkasunduan ng magkakapamilya ay hindi kailangan ito at anytime ay pwede na isampa sa korte ang mga ganitong kaso.

Ayon sa Code Commission na gumawa ng Family Code/New Civil Code (Hiyas Savings Loan, Inc. vs. Acuna, G.R. NO. 154132, August 30, 2006), ang demandahan sa pagitan ng magkapamilya ay dapat iwasan dahil ang demandahan ng magkapamilya ay nagreresulta ng mas mapait na pag-aaway kesa sa demandahan laban sa ibang tao – “It is difficult to imagine a sadder and more tragic spectacle than a litigation between members of the same family. It is necessary that every effort should be made toward a compromise before a litigation is allowed to breed hate and passion in the family. It is known that a lawsuit between close relatives generates deeper bitterness than between strangers.”

Kung kaya ay dapat iawasan ang demandahan sa pagitan ng magkakapamilya at pag-ibig, pang-unawa at kapayapaan ang manaig sa pagitan nila. Sa darating na Pasko, ipanalangin natin ang paghihilom ng mga sugat na tinamo ng magkakapamilya dahil sa hindi pagkakaunawaan at bigyang daan ang kanilang pagkakasundo at pagkakabuong muli bilang isang masayang pamilya.

MULI, KAMI AY BUMABATI SA INYO NG MALIGAYANG PASKO AT MASAGANANG BAGONG TAON!!!!!

Kung gusto nyo na magkonsulta tungkol sa tamang proseso ng pagsasampa ng kaso, register at my website at www.e-lawyersonline.com .

Visit and also like my FB page E-Lawyers Online. Ito ang link http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online.


Leave a Reply