Sponsored Links
Advertisement

Ano Ang Sinasabi Ng Batas Sa Pagsuporta Ng Tatay Sa Anak?


“MAKAKUHA BA ANG ANAK KO ATTY NG SUPORTA SA TATAY KAHIT HINDI NIYA GAMIT ANG APELYIDO NG TATAY NIYA?”

ANG OBLIGASYON SA SUPORTA SA ANAK AY HINDI NAKADEPENDE SA PAGGAMIT NIYA NG APELYIDO NG TATAY. ANG HINDI PAGGAMIT NG APELYIDO NG TATAY SA KANILANG ILLEGITIMATE CHILD AY HINDI NAGBIBIGAY SA TATAY NG KARAPATAN NA TUMIGIL SA PAGBIBIGAY NG SUPORTA SA ANAK. ANG OBLIGASYON NG SUPORTA NG ISANG TATAY SA KANYANG ANAK AY WALANG KUNDISYON DAHIL ITO AY TINATALAGA NG BATAS BASTA MAPATUNAYAN NA SILA AY MAY RELASYON BILANG ANAK AT MAGULANG. 

Merong mga nagtanong sa E-Lawyers Online tungkol sa suporta ng bata. Karamihan sa tanong ay tungkol sa hindi gumagamit ng apelyido ng tatay at ito ang ginagamit na reason para lang hindi magbigay siya ng suporta sa kanyang anak:

“Atty.! hindi po ako binibigyan ng suporta ng tatay para sa anak namin dahil hindi daw gamit apelyido ng tatay?”

“Required ba atty na ang apelyido ng tatay ay gamit ng bata bago siya makakuha ng suporta sa tatay?”

Marami ang nag-aakala na kung ang illegitimate child o anak ng dalawang tao na hindi kasal ay hindi nagamit sa apelyido ng bata ang apleyido ng tatay ay wala na siya na karapatan na kumuha ng suporta sa tatay.

Ang obligation to support ng isang tatay sa kanyang anak ay walang kundisyon ayon sa Article 105 ng Family Code. Although ang Republic Act No. 9255 otherwise known as “An Act Allowing Illegitimate Children to Use the Surname of their Father, Amending for the Purpose, Article 176 of Executive Order No. 209, Otherwise Known as the “Family Code of the Philippines” ay nagsasabi na pwede nang gamitin ng isang anak sa labas/illegitimate child ang apelyido o surname ng kanyang ama/tatay at kahit hindi kasal ang babae sa isang lalaki, pinapayagan na ng batas ang bata na gamitin ang surname ng tatay, pero hindi ito pwedeng gawing kundisyon sa pagsuporta ng tatay sa kanyang anak. Ang karapatan ng bata para sa suporta ng magulang ay nanggagaling sa kanilang relasyon bilang magulang at anak. As long as may ebidensiya na hawak ang anak na siya ay anak, siya ay may karapatan sa suporta. Maraming paraan na nasa Family Code at Rules of Court na patunayan ang relasyon ng bata sa kanyang ama at hindi lang ang birth certificate niya o ang paggamit ng apleyido ng tatay. Nasa Article 172 ng Family Code na pwedeng patunayan ang relasyon ng anak sa tatay/nanay sa pamamagitan ng: (1) Birth Certificate ng bata o final judgment/decision ng korte na nagpapatunay ng relasyon; or (2) Ang pag-amin ng magulang sa public document or a private handwritten instrument and signed by the parent concerned. Kung wala ito, pwedeng gamitin ang mga testimoniya at mga evidence ng (1) The open and continuous possession of the status of a legitimate child; or (2) Any other means allowed by the Rules of Court and special laws.

Kung ang nanay ng isang illegitimate child ay ayaw ipagamit ang apelyido ng tatay sa bata, hindi ito mapipilit ng tatay at hindi ito pwedeng gawing kundisyon ng tatay upang itigil ang kanyang suporta sa kanyang anak. Ganun din naman, kung ang bata ay gamit ang apleyido ng tatay ay hindi agad nangangahulugan na entitled siya suporta ng tatay dahil kailangan pa rin na patunayan na siya ang totoong tatay ng anak. Walang batas sa Pilipinas na nagbibigay ng karapatan sa tatay na itigil ang suporta sa anak dahil lamang hindi nito ginagamit ang kanyang apelyido. Ganun din, ang hindi pagpapakita sa tatay ng kaniyang anak ay hindi rin reason sa pagdeprive ng suporta sa anak. Ayon sa Supreme Court, ang nanay ang may desisyon kung gagamit ang illegitimate child nila ng apelyido ng tatay o hindi at hindi ito pwedeng madiktahan sa nasabing desisyon.

Ang ganitong pagdeprive ng suporta upang pilitin ang ina ng bata sa kagustuhan ng tatay ay isang uri ng “economic abuse.” Ang R.A. 9262 otherwise known as Anti-Violence against Women and their Children Act ay nagpaparusa ng kulong sa hindi pagbibigay ng lalaki ng suporta sa kanyang asawa o kinakasamang babae at kanilang mga anak at ito ay tinatawag na “economic abuse”. Ito ay naiiba sa “psychological abuse” o “physical abuse” na karampatang kaparusahan din. Ang krimen na ito ay applicable sa mag-asawa o magkalive-in, kasal man o hindi, kung saan merong anak sila. Kasama dito ang pagpaparusa sa hindi pagbibigay ng lalaki ng sapat o maayos na suporta sa kanyang asawa o kinakasamang babae at kanilang mga anak.

Ang krimen na ito ay pinaparusahan dahil ito ay isang uri ng “economic abuse” kung saan nalilimitahan at nakokontrol ang malayang paggalaw ng isang babae dahil sa mga ginagawa ng lalaki. Ang sitwasyong ito ay nakasaad sa Section 4 (e) ng R.A.9262 bilang isang uri ng “economic abuse” na magbibigay ng mental o emosyonal na pagdurusa sa biktima. Ang sinumang asawa o kasamang lalaki ang gumawa nito ay pinaparusahan ng prision correcional (6 months – 6 years imprisonment).

Kung gusto nyo na magkonsulta tungkol sa proseso ng apelyido, suporta, R.A. 9262, R.A. 9255, adoption etc. at kailangan na mga dokumento nito, register at my website at www.e-lawyersonline.com.

Visit and also like my FB page E-Lawyers Online. Ito ang link http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online.

 


Leave a Reply