Sponsored Links
Advertisement

Ano Ang Tinatawag Na Class Suit?


“ANO ANG CLASS SUITS? PAANO MAPROTEKTAHAN ANG LEGAL RIGHTS NG MGA TAONG NAAPEKTUHAN NG DENGVAXIA VACCINE?”

ANG CLASS SUIT AY ISANG KASO KUNG SAAN PARE-PAREHO ANG INTEREST AT HINAHABOL NA REMEDYO SA BATAS NG NAPAKARAMING TAO AT HINDI PRAKTIKAL NA SILA AY GAWIN LAHAT NA PARTIDO SA KASO. ANG KORTE AY PUMIPILI NG ILANG SAPAT NA NAKAKARAMING TAO NA KINATAWAN BILANG GANAP NA PROTEKTAHAN ANG KARAPATAN NG MGA KASAMA NILA, HINGIN SA KORTE ANG REMEDYO NA NARARAPAT AT IPAGTANGGOL ANG KASO PARA SA KAPAKINABANGAN NG LAHAT. ANG SINUMAN NA MAY KARAPATAN NA MAGSAMPA NG KASO SA CLASS SUIT AY PWEDENG SUMALI NGUNIT KAILANGAN IPAKITA NIYA NA SIYA AY MAY PAREHONG INTEREST NG NAKARARAMI.

Marami ang nagtatanong sa E-Lawyers Online kung ano daw ba ang “class suit” na sinasabi para habulin ang mga tao na dapat managot sa Dengvaxia vaccine at kung ano ba dapat ang gagawin upang maprotektahan ang karapatan ng mga taong apektado. Ganito ang tanong ng isang reader ng E-Lawyers Online:

“Isa po ang anak ko sa naturukan ng dengue vaccine at natatakot po kami kung ano kalalabasan ng epekto sa kanya. Gusto ko lamang po malaman atty. kung ano po mga dapat gawin namin para po makakuha kami ng katarungan kung sakaling magkakaso. Ano po ba yong class suit na sinasabi?”

Ayon sa Section 12, Rule 3 of the Rules of Court, ang “class suit” ay nangyayari kapag ang paksa ng kontrobersiya ay isa sa pangkaraniwan/pareho o pangkalahatang interes sa maraming mga tao na napakarami ang bilang at hindi praktikal na sumali ang lahat bilang mga partido sa kaso, ang ilan sa mga ito na nakikita ng korte na sapat at kinatawan bilang ganap na protektahan ang mga interes ng lahat ng nababahala ay maaaring humingi ng remedyo sa batas o ipagtanggol ang interes ng lahat para sa kapakinabangan ng lahat. Ang sinumang partido sa interes ay may karapatan na mamagitan upang protektahan ang kanyang indibidwal na interes.

Sec. 12. Class suit. When the subject matter of the controversy is one of common or general interest to many persons so numerous that it is impracticable to join all as parties, a number of them which the court finds to be sufficiently numerous and representative as to fully protect the interests of all concerned may sue or defend for the benefit of all. Any party in interest shall have the right to intervene to protect his individual interest.

Ibig sabihin, ang mga taong apektado ay kailangan lamang iparehistro ang kanilang claim o hinahabol na remedyo at hindi na kailangan na sumali sa pagprosecute ng kaso at kumuha ng abogado nila dahil ang korte ay pipili mula sa kanilang hanay para sila ay ipatanggol. Ang mga grupo na napili ng korte ang kukuha ng abogado upang sila ay ipagtanggol sa korte. Kailangan lang nila na patunayan na isa sila sa mga apektadong tao at meron silang ebidensiya dito.

Upang maprotektahan ang karapatan ng apektado sa Dengvaxia vaccine at maprotektahan ang mga ebidensiya nila, nirerekomenda na gawin ang mga bagay na ito:

1. Itago ang original na Dengue Vaccine Immunization Record na binigay at magpakopya ng ilan para sigurado may hawak na kopya pag kinailangan na ito. Ang papel na ito ang primary documentary evidence na kasama ang tao sa class suit at upang makakuha ng anumang claim sa mga taong dapat managot.

2. Huwag ibigay ang original na Dengue Vaccine Immunization Record sa hindi kilalang tao. Bigyan lamang ng photocopy ng Dengue Vaccine Immunization Record ang DOH o taong gobyerno na humiling ng kopya nito.

3. Kung nahospital na ang apektadong tao pagkatapos ng vaccine, i-tago ang original na medical records, laboratory tests, doctor’s prescription, resibo ng hospital at lahat ng gamot na binili at mga resibo ng lahat ng expenses. Ito ang ebidensiya nyo para patunayan ang actual expenses na pwede ipareimburse sa mga dapat managot na tao.

4. Humingi ng Medical Certificate mula sa hospital o doktor na tumingin kung nahospital na o nagpadokto ang apektadong tao pagkatapos ng vaccine.

5. Huwag pipirma ng anumang dokumento katulad ng Release Waiver and Quitclaim, Sinumpaang Salaysay o anumang Affidavit na hindi nababasa ng maayos at napapaliwanag ang legal na epekto. Kung may alinlangan, ipabasa muna ang anumang dokumento sa abogado.

6. Ilista ang mga names and addresses ng mga taong present at naka witness ng actual na pagturok ng vaccine sa apektadong tao para madaling makuha ang kanilang Sinumpaang Salaysay.

7. Itago ang mga notices at mga annoucement na natanggap bago mangyari ang vaccination katulad ng mga school slips, posters and letters at iba pang dokumento na natanggap na naglalaman tungkol dito.

Kung gusto nyo na magkonsulta tungkol sa class suit at kailangan na mga dokumento nito, register at my website at www.e-lawyersonline.com.

Visit and also like my FB page E-Lawyers Online. Ito ang link http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online.

Kung gusto niyo naman ng video-chat consultation, magregister sa www.lexmeet.com.

All copyright of this post is reserved by Atty. Marlon P. Valderama and E-Lawyers Online. Sharing is allowed provided the author is acknowledged and clearly indicated.


Leave a Reply