Sponsored Links
Advertisement

Magkano Magpawalang Bisa Ng Kasal?


ANG PROSESO NG ANNULMENT OF MARRIAGE AY WALANG FIX NA PRICE O GASTOS DAHIL ANG MAGAGASTOS DITO AY DEPENDE SA GROUND NA GAGAMITIN NG MAGSASAMPA NG KASO. ASIDE SA MAGKAKA-IBA ANG GROUND SA ANNULMENT OF MARRIAGE, ANG GASTOS DITO AY MAGBABAGO DEPENDE SA DAMI NG WITNESSES, EVIDENCE, LAYO NG KORTE AT RESIDENTE NG TAONG MAGSASAMPA.

Ang karaniwang tanong sa E-Lawyers Online tungkol sa annulment of marriage ay kung magkano ang magagastos sa proseso na ito. Akala ng karamihan na ang annulment of marriage ay isang produkto o bagay na merong fix price.

Katulad ng ibang kaso, ang proseso ng annulment of marriage ay hindi isang produkto na may fix price. Ang gastos dito ay depende sa ground na pwedeng gagamitin ng taong magsasampa nito sa korte. Kung kaya, hindi agad masasabi o mabibigyan kayo ng estimate ng gastos hanggat hindi alam ang ground na gagamitin sa annulment of marriage at malalaman lamang ang ground na gagamitin kung ma-assess ng lawyer ang marriage life ng magsasamapa nito. Ang assessment ng marriage life ng magsasampa ng annulment of marriage ay mahahalaga dahil during the interview portion/question and answer, malalaman ng lawyer kung ano nangyari before, during at after ng kasal at mula dito ay malalaman ng mabuti ang ground na applicable at pwede na gamitin sa proseso ng annulment of marriage. Meron twenty five (25) na grounds sa Family Code na pwede gamitin sa annulment of marriage at hindi basta-basta malalaman ito kung walang assessment ng lawyer. Wala fix na price o gastos sa annulment o fix na tagal/bilis o period dahil magkakaiba ang mga ground na pwedeng gamitin dito. Depende ang gastos, oras o tagal ng annulment sa ground na gagamitin.

Ganun din, sa assessment ng marriage life ng magsasampa ng annulment of marriage malalaman ang bilang ng witnesses na kakailanganin, ang ebidensiya na iprepresenta, ang procedure na susundin at kung saan ito isasampa. Ang lahat ng factor na ito ay makakaapekto rin sa gagastusin na pera para sa proseso ng annulment of marriage. Katulad ng ground na bigamous marriage or underage marriage na kailangan mo lang ay NSO records at kahit isa lang na witness, ito ay mas mura kesa sa ground na psychological incapacity dahil kailangan ng psychologist na kailangan mo ring bayaran. Mas madali rin po matapos ang bigamous marriage or underage marriage dahil kahit isang witness lang ay pwede na makuha ang decision sa annulment whereas kung sa psychological incapacity, kailangan at least 3 witnesses ang ipresent, ang petitioner, expert witness at corroborating witness.

Kung gusto nyo na magkonsulta tungkol sa annulment of marriage at kailangan na mga dokumento nito, register at my website at www.e-lawyersonline.com.

Visit and also like my FB page E-Lawyers Online. Ito ang link http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online.


Leave a Reply