Sponsored Links
Advertisement

May Karapatan Ba Ang Inampon Na Magmana?


“ATTY., AMPON PO AKO NG TITO KO PERO HINDI PO DUMAAN SA KORTE. MAY KARAPATAN BA AKO MAGMANA SA KANYANG ARI-ARIAN?”

ANG ADOPTED CHILD O INAMPON NA BATA AY MAY KARAPATAN NA MAGMANA SA MGA MAGULANG NA NAG-AMPON AT SA KANYANG TUNAY NA MAGULANG AT KAMAG-ANAK NA PINANGGALINGAN NIYA. NGUNIT KUNG ANG PAG-AAMPON AY HINDI DUMAAN SA PROSESO NG KORTE AT WALANG DESISYON ANG KORTE NA APROBADO ANG PAG-AAMPON, WALA SIYANG KARAPATAN NA MAGMANA UNLESS SIYA AY PINAMANAHAN SA PAMAMAGITAN NG LAST WILL AND TESTAMENT. 

May mga nagtatanong sa E-Lawyers Online kung may right ba sa mana ang isang ampon na hindi legal ang pag-ampon at nirehistro lamang na anak siya sa birth certificate niya. Ganito ang question ng reader:

“Atty., ako po ay pinalaki ng aking tiyohin at tiyahin sanggol pa lang ako pero nakarehistro po ako sa tunay na parents ko. Pinarehistro ako ng ikalawa ng tiyo ko bilang anak nila. Namatay na po sila, ngayon po ay hindi ako bibigyan ng mana ng mga kapatid ko o yong tunay na anak nila?”

Ang legal na pag-aampon o legal adoption ay isang proseso na sinasampa sa korte katulad ng isang kaso. Ang pagreregister ng birth certificate ng isang bata sa pangalan ng tao na hindi niya magulang o biological parent na walang court order o adoption paper ay isang krimen na kung tawagin ay simulation of birth. Kung ang isang bata ay inaampon ng naayon sa batas, more particularly, Republic Act No. 8552 otherwise known as Domestic Adoption Law, siya ay may karapatan bilang tagapagmana ng kanyang magulang na nag-ampon:

Section 18. Succession. – In legal and intestate succession, the adopter(s) and the adoptee shall have reciprocal rights of succession without distinction from legitimate filiation. However, if the adoptee and his/her biological parent(s) had left a will, the law on testamentary succession shall govern.

Malinaw sa R.A 8552 na kung dumaan sa proseso ng batas ang pag-aampon, ang tunay na magulang ay nawawalan ng karapatan sa bata at ito ay nalilipat sa magulang na nag-ampon. Ganun din, lahat ng karapatan ng isang legitimate child ay binibigay sa batang inampon kasama na ang pag-gamit ng apelyido, pagmamana sa ari-arian ng magulang na nag-ampon ng parehas at suporta galing sa magulang na nag-ampon.

Nasa Article 189 ng Family Code na ang epekto ng legal na adoption o pag-ampon na dumaan sa korte ay may epekto na nagbibigay ng karapatan sa inampon na bata ng lahat ng rights at obligation bilang isang legitimate child katulad ng paggamit ng apelyido ng nag-ampon at karapatan na magmana sa ari-arian na naiwan ng nag-ampon at sa tunay niyang magulang at mga kamag-anak na kanyang pinanggalingan. Kung hindi dumaan sa korte ang pag-ampon, wala ang mga karapatan na ito ng inampon na bata at wala siyang anumang legal na relasyon sa mga magulang na “nag-ampon”. Ang pagrerehistro sa bata sa kanyang birth certificate gamit ang hindi totoong biological parents ay walang bisa sa batas at hindi ito nag-dudulot ng legal na relasyon sa bata at sa mga “magulang” na nagrehistro nito. Ito ay isang krimen na kung tawagin ay “simulation of birth” na may parusang kulong. Dahil walang legal na relasyon ang bata at ang lumalabas na “magulang” sa birth certificate, ang susundin na order para sa pagmamana ay ang New Civil Code. Sa pagitan ng naiwang mga anak at asawa ng namatay at sa kanyang mga kapatid, ang mga anak ang may karapatan na magmana sa aria-arian ng namatay. Ang New Civil Code of the Philippines ay ang kinapapalooban ng mga batas sa pagmamana o “Law on Succession” at sa batas na ito ay ang “order of Succession” o ang pagkakasunod sunod ng mga magmamana sa ari-arian ng isang namatay.

Ayon sa Article 979 ng New Civil Code (Law on Succession), kung walang last will and testament ang isang taong namatay, ang batas ng pagmamana na susundin ay ang nasa New Civil Code at ang unang may karapatan mag-mana sa ari-arian ng namatay ay ang kanyang mga anak at asawa (direct descending line). Kung walang mga anak at asawa, saka lang binibigyan ng batas ng karapatan na magmana ang mga magulang ng namatay (direct ascending line) ayon sa Article 985. Kung walang anak, asawa o magulang ang namatay na tao, saka lamang pwedeng magmana ang mga kapatid ng mga namatay (tiyo at tiya) at mga pamangkin (collateral relatives). Kung walang kamag-anak ang namatay, ang ari-arian niya ay mapupunta sa State o sa Republic of the Philippines bilang kahulihang tagapagmana.

Ang nasabing order of succession ay may prinsipyo na sinusunod na “”NEARER RELATIVE EXCLUDE THE FARTHER RELATIVE” O ANG BATAS NA ANG KAMAG-ANAK NA MALAPIT SA DUGO ANG UNANG MAY KARAPATAN NA MAG-MANA AT HINDI ANG MALAYONG KAMAG-ANAK SA DUGO”. Kung kaya ang taong namatay na may ari-arian ay dapat manahin ng kanyang asawa at anak. Kung wala siyang asawa at anak, saka lamang pwedeng mabigyan ng mana ang kanyang magulang. Kung wala siyang asawa, anak at magulang, saka lamang pwedeng mabigyan ng mana ang kanyang mga kapatid at pamangkin. Ang presence o pagkakaroon ng asawa at anak ay automatic na nageexclude sa mga parents at sibling o kapatid na magmana sa ari-arian ng namatay. Katulad ng tanong ng reader, since hindi legal ang pag-ampon sa kanya, ang mga tunay na anak ay may karapatan na magmana sa ari-arian ng magulang nila at wala ang reader na right to inherit kahit siya ay pamangkin based on the doctrine of the nearer relative exclude the farther relative. Mas malapit ang anak kesa sa pamangkin.

Kung gusto nyo na magkonsulta tungkol sa epekto ng adoption o pag-aampon at tamang proseso ng adoption, register at my website at www.e-lawyersonline.com.

Visit and also like my FB page E-Lawyers Online. Ito ang link http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online.


Leave a Reply