Sponsored Links
Advertisement

May Timetable Ba Ang Pagsampa Ng Annulment of Marriage Sa Korte?


“ATTY., MAY PALUGIT BA ANG PAGSASAMPA NG ANNULMENT OF MARRIAGE SA KORTE KUNG HALIMBAWA AKO AY NAPIKOT?” 

ANG VOID MARRIAGES KATULAD NG UNDER AGE MARRIAGE, BIGAMOUS MARRIAGES ETC. AY PWEDENG ISAMPA KAHIT KAILAN AT WALA ITONG PALUGIT O PRESCRIPTIVE PERIOD. NGUNIT ANG VOIDABLE MARRIAGES KATULAD NG PIKOT (MARRIAGE BY FORCE), LACK OF PARENTAL CONSENT, FRAUD AY KAILANGAN ISAMPA SA LOOB NG LIMANG (5) TAON AT KUNG HINDI AY HINDI NA PAPAYAGAN NG KORTE NA ISAMPA ITO.

May nagtanong sa E-Lawyers Online kung hanggang kailan ba pwedeng isampa ang “annulment of marriage” dahil medyo matagal na daw kasi nangyari ang kasal. Ganito ang question ng isang reader ng E-Lawyers Online:

“Atty., ako po ay napikot noong 1998 ng pamilya ng misis ko at pagkatapos ng kasal ay nag-abroad na po ako. Since then po ay wala na kami communication. May palugit ba ang pagsasampa ng annulment of marriage sa korte kung halimbawa ako ay napikot?”

Ang pagsasampa ng kaso sa korte ay may tinatawag na palugit ng batas o “prescriptive period”. Kung hindi naisampa ang isang kaso sa korte sa itinakdang palugit o prescriptive period, nawawalan na ng bisa at karapatan ang magsasampa na dalhin ito sa korte. Sa kaso ng pagpapawalang bisa ng kasal, may dalawang klase ang kaso na pwedeng isampa at ito ay may magkaibang prescriptive period, ang void at voidable marriages.

Una ay ang mga void marriages katulad ng underage marriage, bigamous marriage, kawalan ng authority ng nagkasal (solemnizing officer), walang marriage license, marriage between relatives up to 4th degreeof consanguinity, psychological incapacity ay pwedeng isampa kahit kailan. Dahil ito ay mga void marriages, ito ay imprescriptible o walang palugit na tinatakda ang batas at anytime ay pwedeng isampa.

Ngunit ang mga voidable marriages katulad ng pikot (marriage by force), lack of parental consent, fraud, physical incapacity to consummate the marriage, unsound mind at incurable sexually transmitted disease ay kailangan maisampa sa loob ng five (5) years mula sa pagkadiscover ng fraud o pagkawala ng force o pagtuntong sa edad na 21. Kung hindi naisampa ang annulment of marriage ay hindi na ito papayagan ng korte dahil paso na ang palugit o taning sa pagsasampa. Hindi na rin papayagan ng korte ang pagsasampa kung malayang nakisama ang nagrereklamong asawa sa kanyang asawa na gumawa ng kamalian. Ito ang tinatawag na “ratification of voidable marriage by cohabitation.” Halimbawa, ang taong napikot ay malaya at walang pagpipilit na nakisama at nanirahan kasama ang asawa after mawala ang force at intimidation.

Art. 47. The action for annulment of marriage must be filed by the following persons and within the periods indicated herein:

(1) For causes mentioned in number 1 of Article 45 by the party whose parent or guardian did not give his or her consent, within five years after attaining the age of twenty-one, or by the parent or guardian or person having legal charge of the minor, at any time before such party has reached the age of twenty-one;

(2) For causes mentioned in number 2 of Article 45, by the same spouse, who had no knowledge of the other’s insanity; or by any relative or guardian or person having legal charge of the insane, at any time before the death of either party, or by the insane spouse during a lucid interval or after regaining sanity;

(3) For causes mentioned in number 3 of Article 45, by the injured party, within five years after the discovery of the fraud;

(4) For causes mentioned in number 4 of Article 45, by the injured party, within five years from the time the force, intimidation or undue influence disappeared or ceased;

(5) For causes mentioned in number 5 and 6 of Article 45, by the injured party, within five years after the marriage.

Pwede bang magsampa ng kaso para mapawalang bisa ng kasal kung napaso o lumipas na ang palugit gamit ang ibang ground?

Oo. Ang napaso o lumipas na palugit o prescriptive period ay applicable lamang sa particular ground na ginawa at pwedeng gumamit ng ibang ground sa pagpapawalang bisa kung meron ito o available ito.

Kung gusto nyo magtanong ukol sa legal separation or annulment of marriage, register at my website at www.e-lawyersonline.com.

Visit and also like my FB page E-Lawyers Online. Ito ang link http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online.


Leave a Reply