Sponsored Links
Advertisement

Paano Ang Hatian Ng Mamanahin Sa Magulang?


“PAANO PO ATTY. KUNG NAUNA NA SI KUYA MAKAKUHA NG PROPERTY NG PARENTS NAMIN, PWEDE BANG IBAWAS YON SA SHARE NIYA SA HATIAN NG MANA?”

ANG NABIGYAN NG PAUNANG MANA NG MAGULANG SA PAMAMAGITAN NG DONASYON AY DAPAT ISAMA ANG HALAGA NITO SA COLLATION AT IBAWAS SA KANYANG TATANGAPIN NA MANA. ANG COLLATION AY ISANG PROSESO SA PAGHAHATI NG MANA KUNG SAAN ANG LAHAT NG MGA NATANGGAP NG MGA TAGAPAGMANA HABANG BUHAY PA ANG NAGPAPAMANA UPANG GAMITIN ITO SA PAGPAPASYA PARA SA PAGHAHATI-HATI NG MANA.

May nagtanong sa E-Lawyers Online tungkol sa paghahati ng mana at tungkol sa mga naunang naibigay sa isang tagapagmana. Ang question ng isang reader ng E-Lawyers Online ay ganito:

“Meron po naiwan na mga properties na sakahan ang parents namin, 3 po kami. Yong panganay namin ay nalipat na sa kanya ang 8 hectares na sakahan buhay pa ang parents namin. Meron pa natitira na 20 hectares at sabi ng panganay namin ay hahatiin daw yon sa 3, pwede ba yun atty, hindi ba unfair yon?

Ayon sa Article 980 ng New Civil Code, the Law on Succession, ang lahat ng magkapatid, regardless sa age at status ay magmamana ng “equal share” o parehong halaga ng mana. Walang malaki o walang maliit.

Article 980. The children of the deceased shall always inherit from him in their own right, dividing the inheritance in equal shares. (932)

Hindi maiiwasan kung minsan na may nauunang tumanggap ng mana habang buhay pa ang magulang. Dahil fair ang batas, nirerequire ng batas na may “collation.”

Ang “collation” ay isang proseso kung saan ang lahat ng sapilitang tagapagmana, na magtagumpay sa iba pang mga sapilitang tagapagmana, ay dapat magdala sa kabuuan ng naiwan, ng ari-arian ng anumang ari-arian o karapatan na maaaring natanggap niya mula sa namatay, sa panahon ng buhay pa ang huli, sa pamamagitan ng donasyon, o anumang iba pang mga walang bayad na pagtanggap ng ari-arian, upang mabilang, at maihambing ito sa pagpapasiya sa halaga na matatanggap ng bawat tagapagmana, para sa paghahati ng mamanahin.

Ito ay nasa Article 1061 ng New Civil Code:

Article 1061. Every compulsory heir, who succeeds with other compulsory heirs, must bring into the mass of the estate any property or right which he may have received from the decedent, during the lifetime of the latter, by way of donation, or any other gratuitous title, in order that it may be computed in the determination of the legitime of each heir, and in the account of the partition. (1035a)

Katulad ng problem ng isang reader, ang 8 hectares na naunang natanggap ng panganay ay isasama sa 20 hectares na naiwan ng magulang nila, at dahil meron sila 28 hectares na paghahatian, sila ay makakatanggap ng tig 9.3 hectares. Dahil ang panganay ay meron nang 8 hectares, ang makukuha na lamang niya mula sa 20 hectares at 1.3 hectares. Ganyan ang collation.

Kung gusto nyo na magkonsulta tungkol sa proseso ng paghahati ng mana at kailangan na mga dokumento nito, register at my website at www.e-lawyersonline.com.

Visit and also like my FB page E-Lawyers Online. Ito ang link http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online.

Kung gusto niyo naman ng video-chat consultation, magregister sa www.lexmeet.com.

All copyright of this post is reserved by Atty. Marlon P. Valderama and E-Lawyers Online. Sharing is allowed provided the author is acknowledged and clearly indicated.


Leave a Reply