Sponsored Links
Advertisement

Paano Maiiwasan ang Pagkakaroon ng Bosyo (Goiter)


Ang Bosyo o goiter ay ang paglaki ng ng thyroid gland. Maraming posibleng sanhi nito, tulad ng iodine deficiency, hormonal imbalance o grave’s disease.

Mga Sintomas:

1. Ang pinakamapapansin ay ang pagkakaroon ng buko sa babang parte ng leeg.

2. Kung hyperthyroidism (isang sakit kung saan sobra ang produksyon ng thyroid hormone) maaari kang magkaroon ngpagbabawas ng timbang, mataas ng heart rate, mataas na blood pressure, kakaibang pagkanerbyos, pagtatae, panghihina ng kalamnan, at panginginig ng kamay.

3. Kung Hypothyroidism (isang sakit kung saan kulang ang produksyon ng thyroid gland)  Maari kang makaramdama ng pananamlay, mabagal na paggalaw o pag iisip, lamigin, hirap sa pagdudumi, mabilis na pag akyat ng timbang, at pangingiroto pamamanhid na pakiramdam sa kamay.

 

Ang paraan para malaman kung ikaw ay may goiter

  1. Humarap sa salamin upang makita ang iyong leeg. Sa bahaging mababa ng kaunti sa iyong Adams Apple (kung saan naroon ang thyroid gland)
  2. Uminom ng tubig habang nakatingin sa iyong leeg sa salamin.
  3. Habang umulunok, pagmasdan kung may bukol na gumagalaw sa bahagi kung saan naroon ang iyong thyroid gland. Ito ay maaaring goiter o bosyo.

 

Mga dapat na kinakain para makaiwas sa bosyo

1. Bayabas

2. Strawberries

3. Citrus na prutas

4. Itlog

5. Pagkaing dagat

6. Whole grain na bigas

7. Kamatis

8. Oats

9. Bawang

10. Sibuyas

11. Damong dagat

12. Gatas ng kalabaw

13. Yogurt

14. Carrots

15. Lettuce

Paano maiiwasan at malulunasan ang Iodine Deficiency?

Gumamit ng iodized salt. Sa Pilipinas ang ASIN (Act for Salt Iodization Nationwide) Law noong 1995 ay nagtakda na lahat ng asin na gagamitin sa pagkain sa Pilipinas dapat aay Iodized.

Ang Goiter Awareness Week  sa Pilipinas ay  Enero 21-27, 2018 “Goiter Sugpuin, Isip Patalinuhin, Iodized Salt Gamitin”

Source: Department of Health (Philippines)

 


Leave a Reply