Sponsored Links
Advertisement

Pwede Bang Maging Ground Sa Annulment of Marriage Ang Na Fall Out Of Love?


ANG PAGKAWALA NG PAG-IBIG O FALLING OUT OF LOVE O HINDI PAGKAKASUNDO NG MAG-ASAWA (IRRECONCILABLE DIFFERENCE) AY HINDI NAKAKAWALANG BISA NG KASAL AT HINDI ITO GROUND SA ANNULMENT OF MARRIAGE:

Isa sa mga karaniwang akala ng mga nagtatanong sa E-Lawyers Online ay ang pagkawala ng pag-ibig sa mag-asawa o hindi pagkakasundo ng mag-asawa ay pwedeng gamitin na ground sa annulment. Ang kaisipan na ito ay hindi tama at walang basehan sa batas ng Pilipinas.

Ang mga grounds sa annulment of marriage ay limitado lamang sa mga grounds na nakalagay sa Family Code particularly sa Articles 35, 36, 37, 45 and 46 ng Family Code at walang makikita dito na ang pagkawala ng pag-iibigan ng mag-asawa o falling out of love o hindi pagkakasundo ng mag-asawa ay pwedeng maging ground sa annulment of marriage. Nawawala lang ang bisa ng kasal sa pamamagitan ng kamatayan o desisyon ng korte sa annulment of marriage ng naayonsa grounds under Articles 35, 36, 37, 45 and 46 ng Family Code.

In the case of Amy Perez-Ferraris v. Brix Ferraris (GR No. 162368, July 17, 2006), ang Supreme Court ay nagsabi na ang mere irreconcilable differences ng mag-asawa o hindi pagkakasundo ng mag-asawa ay hindi pwedeng gamitin na ground ng declaration of nullity of marriage due to psychological incapacity under Article 36. Sinabi din sa kasong ito na ang habitual alcoholism, sexual infidelity or perversion, and abandonment do not by themselves constitute grounds for declaring a marriage void based on psychological incapacity.

Ang pagkawala ng pag-iibigan o falling out of love ay hindi rin magagamit bilang isa sa mga evidence upang patunayan ang ground na psychological incapacity dahil wala itong kaugnayan sa personality disorder.

Kung gusto nyo magtanong ukol sa annulment of marriage o kung may tanong tungkol sa documentation, register at my website at www.e-lawyersonline.com.

Visit and also like my FB page E-Lawyers Online. Ito ang link http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online.

All copyright of this post is reserved by Atty. Marlon P. Valderama and E-Lawyers Online. Sharing is allowed provided the author is acknowledged and clearly indicated.


Leave a Reply