Sponsored Links
Advertisement

Kung Mahal Mo, Ipag-LOVE-Ban Mo


 

EVERYDAY LAW – Valentines Day special entitled “KUNG MAHAL MO, IPAG-LOVE-BAN MO!”

A true story where the power of love prevails vs. law!

May kasabihan tayo na: “In love, age does not matter.”

Ito ang naging paliwanag ng Supreme Court sa isang kaso kung saan ang namayani at kanilang kinampihan ay ang pag-iibigan ng dalawang tao na nagmamahalan at hindi ang policy ng school na nagbabawal ng pakikipagrelasyon ng teacher sa kaniyang student. Halina at basahin natin ang tunay na kasong ito na nadesisyonan ng Supreme Court na may title na Chua-Qua vs. Clave, et. Al. [G.R. No. 49549 August 30, 1990]:

Mula 1963, si Evelyn ay nagtratrabaho bilang isang elementary teacher sa isang private school sa Bacolod City. Noong 1975 kung saan si Evelyn ay nasa edad na 30 years old ay tinuruan niya si Bobby na isang 16 year old na Grade 6th student. Dahil required si Evelyn na magturo ng remedial class kay Bobby, sila ay nagkagustuhan at naging magkasintahan. Hindi tumagal ay nagdecide sila na magpakasal at naging mag-asawa noong 1976.

Agad tumutol ang kanyang pinapasukan na school at si Evelyn ay nasuspend at kalaunan ay tinanggal sa trabaho bilang teacher dahil daw sa violation ng teacher’s Code of Ethics:

“For abusive and unethical conduct unbecoming of a dignified school teacher and that her continued employment is inimical to the best interest, and would downgrade the high moral values, of the school.”

Ang pagtanggal sa kanyang trabaho ay kinatigan ng Labor Arbiter na inapela naman niya sa National Labor Relations Commission hanggang maka-abot sa Office of the President kung saan ang pagtanggal sa kanya sa trabaho ay kinatigan ng nasabing ahensiya. Dahil sa kanyang paniniwala na hindi makatarungan ang kanyang pagkatanggal sa trabaho at dahil ang kasalanan lamang niya ay magmahal sa kanyang naging asawa, iniakyat ni Evelyn ang kaso sa Supreme Court kung saan siya ay nanalo.

The Supreme Court ruled that:

“If the two eventually fell in love, despite the disparity in their ages and academic levels, this only lends substance to the truism that the heart has reasons of its own which reason does not know. But, definitely, yielding to this gentle and universal emotion is not to be so casually equated with immorality. The deviation of the circumstances of their marriage from the usual societal pattern cannot be considered as a defiance of contemporary social mores.

“The heart has reasons of its own which reason does not know.”

Kung isasalin sa wikang Filipino, may mga dahilan ang ating sariling puso na kahit ang sarili nating pag-iisip ay hindi natin alam ang dahilan. Sinabi ng Korte Suprema na ang pagmamahalan ng dalawa ay hindi natin mapapaliwanag dahil ang dahilan lamang nito ay nasa mga pusong nila na nagmamahalan. Hindi ibig sabihin na malayo ang pagitan ng kanilang edad, hindi ito nangangahulugan na immoral o labag sa nakaugalian.

Ang pag-ibig ay walang pinipiling edad at katayuan sa buhay at ito ay may sariling paliwanag at dahilan. Kung anuman ang ating nakikita na hindi akma sa edad o estado ng buhay sa pagitan ng dalawang tao na nagmamahalan, ang kanilang pag-ibig sa isat-isa ang nagpupuno sa anumang kakulangan. Keep on loving and keep on believing. Love conquers all!

From LexMeet Team and to all those in love,

Happy Valentines Day!

Kung gusto niyo naman ng video-chat consultation, magregister sa www.lexmeet.com.

All copyright of this post is reserved by Atty. Marlon P. Valderama and E-Lawyers Online. Sharing is allowed provided the author is acknowledged and clearly indicated.


Leave a Reply