Sponsored Links
Advertisement

Mabilis Bang Maaprobahan Ang Annulment of Marriage Kung Hindi Nagpapakita Sa Korte Ang Isang Partido?


“ATTY., KUNG HINDI SUMAGOT O MAG-APPEAR ANG HUSBAND KO SA KORTE, IBIG SABIHIN BA NUN AY WALA NA AKO KALABAN AT SIGURADO MA APROBAHAN ANG ANNULMENT OF MARRIAGE KO NG KORTE”?”

ANG OFFICE OF THE SOLICITOR GENERAL AT PUBLIC PROSECUTOR O FISCAL NG KORTE AY MAY OBLIGASYON SA BATAS NA IPAGTANGGOL ANG BISA NG KASAL AT SILA ANG TUMATAYONG KALABAN SA KORTE NG PARTIDO NA NAGSAMPA NG ANNULMENT OF MARRIAGE O DECLARATION OF NULLITY OF MARRIAGE UPANG MAIWASAN ANG SABWATAN O KASUNDUAN SA PAGPAPAWALANG BISA NG KASAL O PAGSUPPRESS O PAGFABRICATE NG EBIDENSIYA SA KORTE. ANG HINDI PAGSAGOT O PAG-APPEAR NG ASAWA SA KORTE SA ANNULMENT OF MARRIAGE AY HINDI NAKAKASIGURADO NA MA-AAPROBAHAN ITO NG KORTE DAHIL KAILANGAN PATUNAYAN PA RIN NG EBIDENSIYA ANG GROUND NG PETISYON. 

Marami ang nagtanong sa E-Lawyers Online kung sigurado ba na ma-aprobahan ang annulment of marriage nila ng korte kung wala silang kalaban dahil hindi na naman sasagot o magpapakita sa korte ang asawa nila. Ganito ang tanong ng isang reader ng E-Lawyers Online:

“Atty., asawa ko po ay nasa abroad ay ayaw na makialam sa isasampa ko na annulment of marriage. Ibig sabihin ba nun ay wala na ako kalaban at mapapabilis at sigurado na magrant ng korte ang annulment of marriage ko?”

Ang Office of the Solicitor General (OSG) ang tumatayong tagapagtanggol ng Republic of the Philippines para protektahan ang bisa ng kasal. Kung kaya sa anumang kaso ng annulment of marriage at declaration of nullity of marriage na sinasampa sa korte, kailangan na bigyan sila ng notice. Usually, ang role na ito ay pinapasa o deputized sa mga public prosecutor ng korte kung saan nakasampa ang petisyon. Ang proseso ng annulment of marriage ay hindi uusad hanggat hindi nabibigyan ng kopya ng petisyon ang OSG. Ang OSG ay nagpapadala naman ng sulat sa public prosecutor na nagbibigay ng kapangyarihan na makialam at labanan ang petisyon sa korte. Ang role o ginagampanang tungkulin ng public prosecutor o fiscal sa proseso ng annulment of marriage at declaration of nullity of marriage sa korte ay ang pagproteksiyon sa kasagradohan ng kasal at protektahan ang bisa nito. Ito ay isang responsibilidad na inaatang sa kanila ng ating Saligang Batas o 1987 Constitution, our supreme law of the land. Ang Section 2, Article 15 ng 1987 Philippine Constitution ay nagproprotekta sa “Marriage” o “Kasal” bilang isang sosyal na institusyon. Ayon sa Section 2 – “Marriage, as an inviolable social institution, is the foundation of the family and shall be protected by the State.”

Ang hindi pagbibigay ng kopya ng petisyon ng annulment of marriage sa OSG ay pwedeng maging dahilan ng pagkadismiss ng kaso ayon sa Rules of Procedure for the Declaration of Nullity of Marriage and Annulment of Marriage, otherwise known as Supreme Court Administrative Matter No. 02-11-10-SC [MARCH 4, 2003]:

Section 5. Contents and form of petition. –

(1) The petition shall allege the complete facts constituting the cause of action.

(2) it shall state the names and ages of the common children of the parties and specify the regime governing their property relations, as well as the properties involved.

If there is no adequate provision in a written agreement between the parties, the petitioner may apply for a provisional order for spousal support, custody and support of common children, visitation rights, administration of community or conjugal property, and other matters similarly requiring urgent action.

(3) it must be verified and accompanied by a certification against forum shopping. The verification and certification must be signed personally by me petitioner. No petition may be filed solely by counsel or through an attorney-in-fact.

If the petitioner is in a foreign country, the verification and certification against forum shopping shall be authenticated by the duly authorized officer of the Philippine embassy or legation, consul general, consul or vice-consul or consular agent in said country.

(4) it shall be filed in six copies. The petitioner shall serve a copy of the petition on the Office of the Solicitor General and the Office of the City or Provincial Prosecutor, within five days from the date of its filing and submit to the court proof of such service within the same period.

Failure to comply with any of the preceding requirements may be a ground for immediate dismissal of the petition.

Ang OSG sa pamamagitan ng public prosecutor ang magiging kalaban ng petitioner sa annulment of marriage kahit hindi sumagot o mag-attend ang asawa na sinampahan ng kaso. Ang pagpapawalang bisa ng kasal sa pamamagitan ng proseso ng annulment of marriage o declaration of nullity of marriage ay nakasalalay sa pagkakaroon ng ground na nasa batas at mga evidence dito. Hindi ito nakabased sa gusto o kagustuhan ng mag-asawa na mapawalang bisa ang kasal. Dahil ang kasal ay isang sosyal na institusyon na pinoprotektahan ng ating Saligang Batas, ang pagpapawalang bisa ng kasal ay masugid na binabantayan ng Estado o Gobyerno.

Ang pagtatanggol ng public prosecutor sa bisa ng kasal bilang kalaban ng petitioner ay upang maiwasan ang sabwatan ng mag-asawa o kaya ang pagsuppress o pag-awat ng evidence o pagfabricate o pagpalsipika ng evidence. Isa ito sa mga safeguard upang maprotektahan ang sagradong kasal at ito ay nasa Article 48 ng Family Code of the Philippines:

Art. 48. In all cases of annulment or declaration of absolute nullity of marriage, the Court shall order the prosecuting attorney or fiscal assigned to it to appear on behalf of the State to take steps to prevent collusion between the parties and to take care that evidence is not fabricated or suppressed.

In the cases referred to in the preceding paragraph, no judgment shall be based upon a stipulation of facts or confession of judgment.”

Kung gusto nyo magtanong ukol sa legal separation or annulment of marriage, register at my website at www.e-lawyersonline.com.

Visit and also like my FB page E-Lawyers Online. Ito ang link http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online


Leave a Reply