Sponsored Links
Advertisement

Ilang Porsiento Ang Maaari Parte ng Illegitimate Child Sa Naiwan Na Property ng Magulang?


ANG ILLEGITIMATE CHILD AY MAY KARAPATAN NA MAGMANA SA MAIIWANG ARI-ARIAN NG KANYANG MAGULANG KATUMBAS NG KALAHATI NA SHARE NG ISANG LEGITIMATE CHILD NG KANYANG MAGULANG. NGUNIT WALA SIYANG KARAPATAN NA MAGMANA MULA SA ARI-ARIAN NG NAIWAN NG ASAWA NG KANYANG MAGULANG O MGA ANAK NITO.

Marami ang nagtatanong kung ang isang illegitimate child ba ay may karapatan na magmana o maginherit sa mga property or ari-arian ng kanyang mga magulang.

Ayon sa Article 176 ng Family Code, “the legitime of each illegitimate child shall consist of one-half of the legitime of a legitimate child.” Ang ibig sabihin nito ay ang isang illegitimate child ay may karapatang mag mana sa ari-arian ng kanyang mga magulang ay nagkakahalaga ng kalahati (1/2) lamang ng share ng matatangap ng isang legitimate na mga anak. Bilang halimbawa, kung ang matatangap ng isang legitimate child ay P100,000.00, ang isang illegitimate child ay makakatanggap ng P50,000.00. Ang nasabing karapatan ng isang illegitimate child ay “legitime”. Ang LEGITIME ay ang karapatan ng tagapagmana o heir na magmana sa ari-arian ng kanyang magulang na nakareserba ng batas para sa kanya. Pwede lamang itong i-waive ng tagapagmana kung patay na ang magulang niya.

Kung merong katanungan o gustong magkonsulta ukol sa pagmamana o inheritance, visit www.e-lawyersonline.com.

Visit and also like my FB page E-Lawyers Online. Ito ang link http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online.


Leave a Reply