Sponsored Links
Advertisement

Ang Retirement Benefits Ba Ay Conjugal Property Na Dapat Paghatian ng Mag-asawa?


ANG RETIREMENT BENEFITS BA AY CONJUGAL PROPERTY NA DAPAT PAGHATIAN NG MAG-ASAWA O EXCLUSIVE LANG SA ASAWA NA TATANGGAP NITO?

ANG RETIREMENT BENEFITS, KUNG ITO AY GALING SA PAGPAPAGOD SA TRABAHO O PINAGHIRAPAN NG ASAWA, AY KASAMA SA CONJUGAL PROPERTY NG MAG-ASAWA AT ITO AY EQUALLY SHARED O HAHATIIN NILA NG PAREHO. KUNG ANG RETIREMENT BENEFITS NAMAN AY BINIGAY LAMANG AT HINDI PINAGHIRAPAN O NATANGGAP DAHIL SA GRATUITOUS TITLE, ITO AY EXCLUSIVE PROPERTY NG ASAWA NA PINAGBIGYAN.

May nagtanong kung dapat ba niyang bigyan ng kalahati sa retirement benefits niya ang kanyang asawa kung siya naman ang nagpagod para dito. Marahil ay maymagtatanong din kung ito ba ay conjugal property o hindi. Ganito ang question ng isang reader ng E-Lawyers Online:

“Fifteen years na po kami hiwalay atty at ako ay magretire na sa serbisyo sa gobyerno. May matatanggap po ako na retirement benefits pero pumunat ang ex-wife ko at kinukuha kalahati. May right ba siya doon?”

“Second wife po ako atty. pero hindi po kasal kami at yong first wife na kasal sila ay pumunta po at nag-claim sa retirement pay ng aking asawa. Sino po dapat may karapatan?

Ang “conjugal property” o “community property” ay ang lahat ng ari-arian na dinala ng mag-asawa sa kanilang kasal at ito ay paghahatian ng pareho ng naayon sa batas. Ayon sa Article 91 ng Family Code, ang “conjugal property” o “community property” ay ang lahat ng ari-arian na dinala ng mag-asawa sa panahon ng kanilang kasal at mga napundar o nakuha pagkatapos ng kasal at habang ito ay may bisa. Kung kaya ang anumang ari-arian na namana o nadonate at nabili ng mag-asawa bago sila ikasal at dinala nila sa marriage ay considered conjugal property. Ganun din ang lahat na napundar nila sa sariling pagod habang sila ay kasal ay considered parte ng conjugal property. Nasa Article 100 ng Family Code na ang separation de facto o paghihiwalay ng mag-asawa at hindi na pagsasama sa iisang bubong pero walang legal separation o annulment galing sa korte ay hindi naapektuhan ang kanilang relasyon sa kanilang conjugal properties. Kung kaya ang anumang naipundar habang merong separation de facto ay kasama pa rin sa conjugal property at ito ay paghahatian pa rin ng mag-asawa.

Nasa Article 92 ng Family Code na ang mga sumusunod na property ay exclusive o sariling property ng asawa na walang karapatan ang napangasawa dito:

(1) Property na natanggap o binigay sa asawa sa pamamagitan ng mana, donasyon kasama ang mga income dito during the marriage except kung ang pagmamana o donasyon ay nagsasabi na ito ay para sa mag-asawa;

(2) Property for personal and exclusive use of either spouse. Pero ang jewelry ay considered na conjugal property;

(3) Property acquired bago makasal na merong mga anak na lehitimo sa unang kasal kasama ang income ng mag ito.

Ang retirement benefits ba ay parte ng conjugal property ng mag-asawa o exclusive property ng asawa na tatanggap nito?

Depende.

Ayon sa Article 93 ng Family Code in relation to Artilce 115 ng Family Code, lahat na napundar na property katulad ng pera, lupa, stocks, insurance, kotse ng asawa habang kasal sila ay may sapantaha ang batas na ito ay parte ng conjugal property kung wala silang pre-nuptial agreement.

Art. 93. Property acquired during the marriage is presumed to belong to the community, unless it is proved that it is one of those excluded therefrom. (160)

Art. 115. Retirement benefits, pensions, annuities, gratuities, usufructs and similar benefits shall be governed by the rules on gratuitous or onerous acquisitions as may be proper in each case. (n)

Para maging parte ng conjugal property ang retirement benefits, kailangan na ito ay na-acquire by onerous title o pinagpaguran o pinaghirapan ng asawa. Kung ang retirement benefit ay na-acquire ng asawa by gratuitous title o binigay na hindi niya pinagpaguran o pinaghirapan bagkus ay binigay lamang ng walang kapalit, ito ay considered na exclusive property ng asawa at hindi kahati ang kanyang asawa. Nasa Article 92 ng Family Code na ang property ay exclusive o sariling property ng asawa na walang karapatan ang napangasawa dito ay ang property na natanggap o binigay sa asawa sa pamamagitan ng mana, donasyon kasama ang mga income dito except kung ang pagmamana o donasyon ay malinaw at nakasulat na nagsasabi na ito ay para sa mag-asawa. Kung kaya ang namana o na-inherit na property ng isang asawa ay kanyang exclusive property kung saan walang karapatan ang kanyang asawa at pwede itong ibenta o isangla kahit walang written consent ng asawa.

Kung gusto nyo na magkonsulta tungkol sa conjugal property at tamang disposisyon nito at kailangan na mga dokumento nito, register at my website at www.e-lawyersonline.com.

Visit and also like my FB page E-Lawyers Online. Ito ang link http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online.


Leave a Reply