Sponsored Links
Advertisement

Ano Ang Halaga Ng Notaryong Dokumento sa Korte?


ANG NOTARYADONG DOKUMENTO AY ISANG MALAKAS NA EBIDENSIYA SA KORTE LABAN SA TESTIMONIYA NG TAO O DOKUMENTONG HINDI NOTARYADO. ANG MAHAHALAGANG DOKUMENTO KATULAD NG DEED OF SALE (BILIHAN NG LUPA), CONTRACT TO SELL (KONTRATA SA PAGBILI NG LUPA), REAL ESTATE MORTGAGE (SANGLAAN NG LUPA) AT CHATTEL MORTGAGE (SANGLAAN NG KOTSE) AY KAILANGAN NA IPANOTARYO KAAGAD HANGGAT BUHAY ANG MGA PUMIRMA DITO DAHIL ANG PAGKAWALA NG PUMIRMA DITO AY HINDI NA PWEDE ITONG IPANOTARYO SA NOTARY PUBLIC.

Merong nagtanong sa E-Lawyers Online tungkol sa “notaryadong dokumento”:

“Atty.! May bisa po ba ang deed of sale ng lupa kung hindi ito noatrized ng Notary Public?”

“Atty.! May nabili kaming lupa at bahay at meron pinirmahan na deed of sale noong 2008 ngunit namatay na ngayong 2012 ang may-ari, pwede ba namin ipa-notaryo ang dokumento?

Ano ba ang “notaryadong dokumento”?

Ang “notaryadong dokumento” ay isang dokumento na pinirmahan ng mga tao at nanumpa sila sa harap ng Notary Public o Notaryo Publiko na ang nasabing dokumento ay pinirmahan nila ng buong laya at walang pagpilit kaninuman. Sa pagpapanotaryo ng dokumento ay kailangan na ngayong magpakita ka ng Government Issued Identification Card at hindi lamang basta cedula o Community Tax Certificate ayon sa Supreme Court Administrative Matter No. 02-8-13-SC otherwise known as 2004 Rules of Notarial Practice. Ang Notary Public ay isang abogado na itinalaga ng Regional Trial Court upang sa kanya manumpa ang mga tao. Para sa mga Filipino na nasa ibang bansa, ang Consul o Vice Consul ang itinatalaga ng gobyerno bilang Notary Public upang sa kanya manumpa ang mga Filipino. Kung ang dokumento ay notaryado ng naayon sa batas, ito ay malakas na ebidensiya sa korte na hindi pwedeng matalo ng testimoniya ng tao o dokumento na hindi notaryado.

Ang mahalagang dokumento katulad ng Deed of Sale, Contract to Sell, Real Estate Mortgage o Chattel Mortgage, lalo na kung ikaw ang bumili o nagpautang ay kailangan na kaagad itong ipanotaryo sa Notary Public hanggat buhay ang pumirma ng nasabing kasulatan dahil kung nawala na o namatay na ito ay hindi na ito pwedeng ipanotaryo. Gaya ng nasabi sa unahan, ang pagnotaryo ng dokumento ay isang aktibidad kung saan ang taong pumirma nito ay nanumpa sa harap ng Notary Public. Ang dokumento na notaryado sa araw kung saan patay na ang pumirma dito ay walang bisa at hindi tinatanggap ng korte dahil ito ay considered isang krimen ng Falsification of Document na pinaparusahan ng Article 172 ng Revised Penal Code.

Kung gusto nyo na magkonsulta tungkol sa tamang pagpapanotaryo at kailangan na mga dokumento nito, register at my website at www.e-lawyersonline.com.

Visit and also like my FB page E-Lawyers Online. Ito ang link http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online.


Leave a Reply