Sponsored Links
Advertisement

Ano Ang Slander o Oral Defamation?


 

“ANO ANG SLANDER O ORAL DEFAMATION? MATAAS BA ANG PARUSA DITO?” ANO ANG EPEKTO KUNG ANG NAG-PROVOKE NG SLANDER AY ANG COMPLAINANT?

ANG SLANDER AY PANINIRANG PURI SA SALITA O KILOS NA WALANG KATOTOHANAN NA NAKAKASIRA SA REPUTASYON AT KARAKTER NG ISANG TAO NA MAY PARUSANG KULONG UNDER ARTICLE 358 NG REVISED PENAL CODE. ANG SLANDER AY MAY DALAWANG KLASE, SIMPLE SLANDER NA MAY MABABANG PARUSA AT GRAVE SLANDER NA MAY MATAAS NA PARUSA. ANG SLANDEROUS WORDS NA GINAWA DAHIL SA MATINDING GALIT AT DAHIL SA PROVOCATION NG OFFENDED PARTY AY ISA LAMANG SIMPLE SLANDER NA MAY LIGHT PENALTY.

May nagtanong sa E-Lawyers Online kung ano ba ang epekto ng paninirang puri na nagawa dahil sa sobrang galit at pag-provoke ng complainant. Ganito ang tanong ng reader sa E-Lawyers Online:

“May utang ako atty na babayaran ko na sana kaso, pumunta pa siya sa bahay namin at sa harap ng bahay namin ay nagsisigaw at pinalabas na ako ay nagtatago at nang-aasar pa, ang ginawa ko atty dahil sa galit ko ay sinigawan ko siya na “puta siya” at “manloloko” at “sugapa sa pera” at iba pa. Ano kaso ko atty? Mataas ba parusa?”

Ang kasong ginawa ay Simple Slander o Simple Oral Defamation. Ang “Slander” o “Oral Defamation ay isang sinungaling o walang katotohanan na paninira na ipinahayag mula sa salita o kilos na nakakasira sa isang reputasyon o karakter ng isang tao. Ito ay pinaparusahan ng kulong at isang krimen under Article 358 ng Revised Penal Code:

ART. 358. Slander. – Oral defamation shall be punished by arresto mayor (1 month and 1 day to 6 months) in its maximum period to pricion correctional (6 months and 1 day to 6 years) in its minimum period if it is of a serious and insulting nature; otherwise, the penalty shall be arresto menor (1 day to 30 days) or a fine not exceeding 200 pesos.”

Ang krimen na Slander ay may dalawang klase, ang Simple Slander na may mababang parusa dahil ito ay isang light felony lamang at Grave Slander na may mataas na parusa. Ayon sa Supreme Court case na Villanueva v. People [521 Phil. 191 (2006)]., oral defamation or slander is the speaking of base and defamatory words which tend to prejudice another in his reputation, office, trade, business or means of livelihood. It is grave slander when it is of a serious and insulting nature.

Sabi sa desisyon ng Supreme Court, ang slander ay mabigat depende sa (1) ang expressions o salita na ginamit; (2) ang personal na relasyon ng akusado at kanyang nasaktan na tao; and (3) ang special circumstances ng kaso at ang mga pangyayari o relasyon nila na magpapatunay at magpapakita ng intensiyon ng akusado laban sa tao sa panahon ng paggawa niya ng krimen. Ang rule sa slander ay kung ang pagkakasabi ng mapanirang salita ay dahil sa init ng ulo at galit ng akusado at may pagpapagalit o paghahamon ng sinaktan na tao o offended party, ito ay isa lamang simple slander na light felony at hindi grave slander. Kung walang paghahamon o dahilan ng pagpapagalit galing sa offended party at seryoso at grabeng pang-iinsulto ang ginawang paninirang puri, ito ay Grave Slander.

Sabi sa mga Supreme Court ruling, kung ang paninirang puri ay nasabi dahil sa matinding galit o habang galit ang akusado at dahil may provocation o pagpapagalit dahil sa ginawa ng offender party o ng complainant, ito ay matatawag lamang na Simple Slander na isang light felony na may parusang arresto menor o 1 day up to 30 days na kulong.

Supreme Court “ruled in the past that uttering defamatory words in the heat of angerwith some provocation on the part of the offended party constitutes only a light felony.” [People v. Boiser, C.A., 53 O.G. 2202. Id., citing Balite v. People, 124 Phil. 868, 878 (1966). Id., citing People v. De Modesto, 40 O.G., Suppl. 11,128.]


Leave a Reply