Sponsored Links
Advertisement

Ang Kinakasama Ba ay Maaaring Maging Beneficiary ng Insurance at Pension?


ANG KINAKASAMA O KARELASYON HABANG MAY UNA PANG KASAL AY HINDI PWEDENG MAGING BENEFICIARY SA INSURANCE, PENSION AT DONATION DAHIL ITO AY VOID O WALANG BISA AT PINAGBABAWAL NG BATAS.

Karaniwan na ang mga asawang nagkahiwalay ay may kanya-kanya nang pamilya habang ang unang kasal ay may bisa pa. Nagkakaroon ng problema kung ang isa ay namatay na at may naiwang mga life insurance policy or pension o may donation na ginawa ng nabubuhay pa. Kung minsan dito nagsisimula ang away ng dalawang pamilya.

Ang mistress (babae) o paramour (lalaki) ay hindi pwedeng maging beneficiary sa insurance, pension at iba pa. Ang Article 2012 of Civil Code of the Philippines provides that “any person who is forbidden from receiving any donation under Article 739 cannot be named beneficiary of a life insurance policy by the person who cannot make any donation to him.” Ang Article 739 of the Civil Code ay nagsasabi na the following donations shall be void: “Those made between persons who are guilty of adultery or concubinage at the time of the donation. Kung ang kinakasama o karelasyon ay ginawang beneficiary, pwede ito mabawi o makansela sa pamamagitan ng pagfile ng petition sa korte laban dito. Iwasan na ang kinakasama o karelasyon ay gawing beneficiary dahil bukod sa ito ay pinagbabawal ay pagsisimulan lamang ito ng kaguluhan.

Kung gusto nyo na magkonsulta tungkol sa tamang beneficiary ng insurance at kailangan na mga dokumento nito, register at my website at www.e-lawyersonline.com .

Visit and also like my FB page E-Lawyers Online. Ito ang linkhttp://www.facebook.com/E.Lawyers.Online.


Leave a Reply