Sponsored Links
Advertisement

Ano Ang Legal Remedy Laban Sa Pag Angkin Ng Kapitbahay Saiyong Ari-arian?


“ANO ANG LEGAL REMEDY MO LABAN SA PAGSAKOP O PAGKUHA NG PARTE NG LUPA MO NG KATABI MONG LUPA?”

ANG EJECTMENT AY ANG LEGAL NA PROSESO KUNG SAAN ANG LUPA NA HINDI MAKATARUNGANG SINAKOP O KINAMKAM NG ISANG TAO O TINATAWAG NA FORCIBLE ENTRY LABAN SA MAY-ARI AT PREVIOUS POSSESSOR NITO SA PAMAMAGITAN NG FORCE, INTIMIDATION, STRATEGY, THREAT OR STEALTH AY BINABALIK SA LEGAL NA MAY-ARI O POSSESSOR NITO. ANG EJECTMENT AY ISANG MABILIS NA PROSESO SA MUNICIPAL TRIAL COURT NA NILILITIS GAMIT ANG REVISED RULES OF SUMMARY PROCEDURE NGUNIT ITO AY KAILANGAN NA MAISAMPA SA KORTE SA LOOB NG ISANG TAO MULA SA PAGSAKOP NITO.   

May nagtanong sa E-Lawyers Online kung ano ba ang legal na remedyo upang paalisin ang bakod na lampas daw sa mohon ng owner ng lupa at nasakop ang parte ng kanilang lupa ng katabing lupa. Ganito ang problema ng isang reader ng E-Lawyers Online:

“Atty., bumili po kami ng 1,500 sq mtrs na lupa sa province, pinasukat namin bago binili at nilagyan ng mohon. After one year, binalikan namin ang lupa at meron na bakod ang katabing lupa at nasakop na nila almost 250 sq mtrs. Ano po dapat namin gawin?”

Ang hindi makatarungang pananakop ng lupa ng ibang tao sa pamamagitan ng pwersa, pananakot, estratehiya, pagbabanta o patagong aksyon upang makasakop ng lupa ay tinatawag sa batas na “forcible entry”. Ang legal na remedy laban sa forcible entry ay ang tinatawag na “Ejectment”. Ayon sa Section 1, Rule 70 of the Rules of Court it provides when an action for forcible entry, and unlawful detainer, is proper:

SECTION 1. Who may institute proceedings, and when. — Subject to the provisions of the next succeeding section, a person deprived of the possession of any land or building by force, intimidation, threat, strategy, or stealth, or a lessor, vendor, vendee, or other person against whom the possession of any land or building is unlawfully withheld after the expiration or termination of the right to hold possession, by virtue of any contract, express or implied, or the legal representatives or assigns of any such lessor, vendor, vendee, or other person may at any time within one (1) year after such unlawful deprivation or withholding of possession, bring an action in the proper Municipal Trial Court against the person or persons unlawfully withholding or depriving of possession, or any person or persons claiming under them, for the restitution of such possession, together with damages and costs.

New Civil Code, ang sinumang may-ari ng isang bagay ay may karapatan na hawakan ito at kung siya ay tinanggalan ng karapatan ng sinuman na hawakan ito, siya ay may karapatan sa batas na magsampa ng kaso para ito ay kunin muli.

Art. 428. The owner has the right to enjoy and dispose of a thing, without other limitations than those established by law.

The owner has also a right of action against the holder and possessor of the thing in order to recover it. (348a)

Kung ang isang lupa ay may gumagamit ay nakaposisyon kahit hindi siya may-ari nito, may karapatan ba ang may-ari na sapilitan siya na paalisin dito? Wala.

Nasa New Civil Code na ang bawat possessor o humahawak ng isang lupa ay dapat igalang at mapapaalis mo lamang siya sa pamamagitan ng mga legal na remedy na nasa batas. Ito ay nasa Article 539 ng New Civil Code:

Art. 539. Every possessor has a right to be respected in his possession; and should he be disturbed therein he shall be protected in or restored to said possession by the means established by the laws and the Rules of Court.

Ang legal na proseso na “ejectment case” ay sinasampa sa Municipal Trial Court o Metropolitan Trial Court at ito ay nililitis under the Revised Rules of Summary Procedure. Ang proseso na ito ay ginagawa sa korte upang patunayan na ang complainant ang may mas karapatan sa lupa at ang kanyang pahintulot sa defendant na umukopa ng lupa ay pinatitigil na niya. Kung ang pag-pasok naman sa lupa ay biglaan at gumamit ang defendant ng force, intimidation, stealth or threat, ito ay tinatawag na forcible entry. Ang ejectment case ay mabilis na proseso dahil wala na itong trial sa korte bagkus ay position paper lamang ang ipre-presenta sa korte para makapag desisyon ito. Ngunit kailangan itong maisampa sa loob ng isang (1) taon mula sa pagsakop ng lupa ng kanyang kalaban.

Kung gusto nyo na magkonsulta, ma-guide at magawaan ng mga dokumento sa ejectment case, register at my website at www.e-lawyersonline.com.

Visit and also like my FB page E-Lawyers Online. Ito ang link http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online.


Leave a Reply