Sponsored Links
Advertisement

Hanggang Anong Edad Ba Dapat Magbigay Ng Suporta Sa Bata Ang Isang Magulang?


“HANGGANG ANONG EDAD BA DAPAT MAGBIGAY NG SUPORTA SA BATA ANG ISANG MAGULANG?”

ANG BATAS AY WALANG FIX NA EDAD OR AGE NA TINATAKDA NA DAPAT MAGBIGAY ANG ISANG MAGULANG SA KANYANG PAMILYA AT MGA ANAK. ANG SUPORTA SA EDUKASYON SA ANAK AY REQUIRED NA IBIGAY KAHIT LUMAMPAS NA SIYA NG MAJORITY AGE O AFTER 18 YEARS OLD HANGGANG MAKATAPOS NG KOLEHIYO O MATAPOS ANG TRAINING SA KANYANG PROFESSION NA KINUHA. 

May nagtatanong sa E-Lawyers Online kung anong age ng anak ang pwede nang itigil ang suporta o hanggang kailan o edad na dapat magsuporta ang magulang sa anak. Ganito ang question ng isang reader ng E-Lawyers Online:

“May anak po ako sa labas at siya ay 19 years old na. Gusto daw magcollege sabi ng nanay niya at humihingi ng suporta, required pa rin ba ako magbigay kahit more than 18 years old na siya?”

Wala po sa batas natin, sa New Civil Code o Family Code of the Philippines man, na tinatakdang edad o age ng anak para itigil ang suporta ng magulang. In fact, ang suporta sa edukasyon sa anak ay required even after reaching the majority age o even after 18 years of age ng bata. Kahit more than 18 years of age na ang anak, siya ay entitled pa rin sa suporta galing sa magulang for purposes of completing his/her education at matapos ang training sa kanyang profession.

Ano ba ang “SUPPORT” na tinatawag? Ayon sa Article 194 ng Family Code, ang “support” ay binubuo ng food, dwelling/bahay, clothing, medical attendance, education and transportation ng naayon sa kakayahang pinansiyal ng pamilya kasama na ang schooling or training for some profession, trade or vocation, even beyond the age of majority. Transportation shall include expenses in going to and from school, or to and from place of work. Ibig sabihin, ang support ay depende sa kakayahang pinansiyal ng pamilya kung kaya ang luho ng isang asawa o anak ay hindi pwedeng isama sa paghingi ng suporta.

Pwede ba i-fix ng mga magulang ang limitasyon sa age ng bata para makatanggap ng suporta? Hindi. Anumang compromise agreement dito ay null and void under Article 2035 ng New Civil Code. Sinasabi sa batas under Art. 2035, any compromise on future support shall be void.

Malinaw din ayon sa Article 201 ng Family Code ang suporta o sustento ng magulang sa anak ay depende sa capacity o kakayahan ng magulang at depende sa pangangailangan o necessity ng anak. Nasa Article 202 na ang sustento o suporta sa anak ay pwedeng taasan oh babaan depende sa pag-taas o pag-baba ng kakayahan ng magulang o pangangailangan ng anak.

Kung ayaw magbigay ng suporta ang tatay sa anak para sa kanyang kolehiyo o vocational course kahit siya ay more than 18 years of age, walang siyang maganda at legal na dahilan ang isang magulang sa hindi pagbibigay ng suporta sa anak, ito ay isang krimen na “economic abuse. Ang R.A. 9262 otherwise known as Anti-Violence against Women and their Children Act ay nagpaparusa ng kulong sa hindi pagbibigay ng lalaki ng suporta sa kanyang asawa o kinakasamang babae (kalive-in) at kanilang mga anak at ito ay tinatawag na “economic abuse”. Ito ay naiiba sa “psychological abuse” o “physical abuse” na karampatang kaparusahan din. Ang krimen na ito ay applicable sa mag-asawa o magkalive-in, kasal man o hindi, kung saan merong anak sila. Kasama dito ang pagpaparusa sa hindi pagbibigay ng lalaki ng sapat o maayos na suporta sa kanyang asawa o kinakasamang babae at kanilang mga anak.

Ang krimen na ito ay pinaparusahan dahil ito ay isang uri ng “economic abuse” kung saan nalilimitahan at nakokontrol ang malayang paggalaw ng isang babae gawa ng ginagawa ng lalaki. Ang sitwasyong ito ay nakasaad sa Section 4 (e) ng R.A.9262 bilang isang uri ng “economic abuse” na magbibigay ng mental o emosyonal na pagdurusa sa biktima. Ang sinumang asawa o kasamang lalaki ang gumawa nito ay pinaparusahan ng prision correcional (6 months – 6 years imprisonment).

Kung gusto nyo na magkonsulta tungkol sa suporta o sustento ng magulang o Republic Act No. 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Childr, register at my website at www.e-lawyersonline.com.

Visit and also like my FB page E-Lawyers Online. Ito ang link http://www.facebook.com/E.Lawyers.Online.


Leave a Reply